Proteíny akútnej fázy – užitočné pri monitoringu a prognóze

V humánnej medicíne patria proteíny akútnej fázy k štandardnej diagnostike systémového zápalu. V medicíne malých zvierat sú tieto indikátory stále málo používané a pritom majú potenciál stať sa dôležitou pomôckou pri diagnostike, monitoringu a prognóze ochorení.

Proteíny akútnej fázy (PAF) sú súčasťou nešpecifickej imunitnej odpovede na zápaly, ktoré sú vyvolané infekciami, traumatickým alebo ischemickým poškodením tkanív, neopláziami alebo imunopatiami. Rozličné druhy zvierat produkujú rozličné PAF. U psov sa stanovuje prevažne C-reaktívny proteín (CRP), u mačiek sérový amyloid A (SAA) – tzv. hlavné PAF. Hlavné PAF sú kvôli svojej rýchlej kinetike veľmi citlivými markermi systémového zápalu. Ich hladina stúpa v priebehu hodín a po odoznení zápalu okamžite klesá. Počet leukocytov na rozdiel od PAF zostáva zvýšený dlhší čas. Okrem toho hodnotu PAF – na rozdiel od počtu leukocytov – neskresľuje ani stres ani ochorenie kostnej drene; jedine vysoké dávky kortizonu falošne znižujú hladinu PAF. Práve vďaka svojej vysokej citlivosti umožňujú PAF odhaliť aj sublinické zápaly. Významný vzostup PAF poukazuje na systémovú zápalovú reakciu; lokalizované zápaly spôsobia slabú, resp. žiadnu zmenu v koncentráciách PAF. Štúdie napríklad ukazujú, že CRP výrazne stúpa pri bakteriálnej pneumónii u psov, pri tracheobronchitíde je vzostup silný ale pri rinitíde takmer žiadny. Zdá sa, že CRP je spoľahlivým markerom pri bakteriálnych zápaloch pľúc u psov. Podľa fínskej štúdie hodnota CRP vyššia než 100 mg/ml dokazuje bakteriálnu pneumóniu; hodnota nižšia než 20 mg/ml ju vylučuje. Znamená to, že u psa so silným kašľom a výrazným vzostupom hladiny CRP  je indikovaná liečba antibiotikami.

Pri interpretácii hodnoty PAF musíme byť opatrní najmä pri jednorázovom meraní; výpovednú hodnotu má opakované meranie hodnôt PAF pri kontrole priebehu ochorenia. V intenzívnej medicíne majú PAF neoceniteľný význam pri prognostike. U onkologických pacientov je vzostup hladiny PAF prognosticky zlým znamením, pretože v tejto situácii sa už často jedná o metastázy alebo o systémový lymfosarkóm. Pri liečbe infekcií sa opakované merania PAF hodia obzvlášť na kontrolu úspešnosti terapie: pokiaľ je antibiotická liečba úspešná, hodnoty PAF klesajú rýchlo a natrvalo. Opätovný vzostup poukazuje na recidívu. V prípade, že aj napriek intenzívnej terapii zostávajú hodnoty PAF vysoké, jedná sa o ťažké a nekontrolovateľné ochorenie. Náhly vzostup PAF u akútnych stavov je predzvesťou komplikácií – napríklad u psov s parvovirózou je to v okamihu rozvoja sepsy. Interpretácia hladín PAF je založená na vlastných skúsenostiach (chýbajú štúdie pojednávajúce o senzitivite a špecificite PAF) ale v kombinácii s klinickým nálezom a laboratórnymi výsledkami je meranie koncentrácií PAF užitočné pri rozhodovaní o správnom terapeutickom postupe.*

Christiane Nastarowitz-Bien Akute-Phase-Proteine bei hund und Katze – hilfreich für Überwachung und Prognose. Vetimpulse 2016;25(22):6.

Z nemeckého originálu preložila MVDr. Zdenka Mašková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *