19.01.2022 | 05:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Proteíny akútnej fázy zápalu u hovädzieho dobytka

Kováč G., Petrovič V., Kováč M., Vozár T. Proteíny akútnej fázy zápalu u hovädzieho dobytka. Všeobecné informácie. Veterinářství 2022;72(1):31-36.

SOUHRN

Cieľom tejto štúdie bolo poskytnúť prehľad o diagnosticky hodnotných PAF u hovädzieho dobytka, a zhodnotiť ich využiteľnosť v niektorých oblastiach klinickej veterinárnej praxe, napr. pri rôznych fyziologických a patologických stavoch (PAF počas rastu a vývoja teliat; PAF v rôznych obdobiach reprodukcie a produkcie dojníc; PAF počas obdobia pred a po pôrode dojníc a PAF u jalovíc postihnutých chorobami paznechtov). Na základe získaných výsledkov možno konštatovať, že stanovenie PAF ako časti laboratórnej diagnostiky bude cenným doplnkom vlastnej klinickej diagnostiky a lepšieho posudzovania systémového stavu.

SUMMARY
The objective of this study was to provide an overview about the diagnostic valuable APPs in cattle, and to evaluate their usefulness in some areas of clinical veterinary practice, e.g. in various physiological and pathological conditions (APPs during the growth a development of calves; APPs in various periods of reproduction and production of dairy cows; APPs and the period before and after parturition in dairy cows; APPs in heifers affected by hoof diseases). The obtained results suggest that the assessment of acute phase proteins as part of the laboratory diagnosis would be a valuable supplementation to the proper clinical diagnosis and better evaluation of the systemic status.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down