Proti dovozům ze třetích zemí chybí ochrana

Dovoz mořských ryb, zejména průmyslově vyráběný losos, začíná vytlačovat z našeho trhu typicky středoevropskou rybu, kapra.

Stále trvá trend stagnace nebo dokonce poklesu cen a naopak výrazného růstu nákladů. Cenová válka se nevyhýbá ani zpracování sladkovodních ryb, kde si každá firma hledá na trhu své místo. Nedostatek peněz se projevuje i na odbahňování, kdy je pro firmu úspěchem vyčistit jeden až dva rybníky ročně.
Finančně náročné jsou i platby za mimoprodukční funkce rybníků.Pětinu produkce firma zpracuje na různé výrobky; export směřuje nejvíce na Slovensko a do Rakouska.
Akciová společnost Rybníkářství Pohořelice chová ryby téměř na 140 rybnících o celkové výměře 1613 hektarů. Nejstarší vznikly v 15. století a většina z nich byla obnovena v 50. letech 20. století. Majetek firmy, která vznikla v dubnu 1994 na základě privatizace bývalého Státního rybářství Pohořelice, zasahuje na území 12 pověřených obcí Jihomoravského kraje. Situaci rybářům komplikuje také vyhlášení chráněných území Natura 2000. Patří sem většina jejich rybníků a při tvrdém zákonu na ochranu přírody má firma řadu omezení, i když pracuje na svém majetku. Rybník je významný krajinotvorný prvek a je třeba různá povolení, ať už na přikrmování nebo hnojení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *