Průjmová onemocnění u telat

P. SLAVÍK,1 J. ILLEK2 1Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 2Fakulta veterinárního lékařství Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Veterinářství 2006;56:570-576

SOUHRN
Slavík P., Illek J. Průjmová onemocnění u telat. Veterinářství 2006;56:570-576.
Článek stručně shrnuje poznatky o diaroickém syndromu u telat. Jsou uvedeny údaje týkající se nemocnosti telat a shrnuty ekonomické dopady tohoto onemocnění. Popsáni jsou nejčastěji se vyskytující etiologičtí původci onemocnění s jejich epizootologickými vlastnostmi. Dále se článek zabývá terapií a prevencí tohoto problému.

SUMMARY
Slavík P., Illek J. Diarrhoeal diseases in calves. Veterinářství 2006;56:570-576.
This contribution shortly summarizes knowledge of diarrhoeic syndrome in calves. Data concerned with calf illness are cover up including their economic impact. The most frequent causal agents of illness with their epizootologic properties are described. Therapy and prevention of this problem are include too.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *