17.10.2023 | 11:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pseudotuberkulóza v kolonii kaloňů zlatých (Pteropus rodricensis)

Barazorda Romero S., Peková S., Novotný L., Mužíková K., Pokorný J. Pseudotuberkulóza v kolonii kaloňů zlatých (Pteropus rodricensis). Pseudotuberculosis in a colony of golden bats (Pteropus rodricensis). Veterinářství 2023;73(10):541-546.

SOUHRN
Tento článek popisuje propuknutí pseudotuberkulózy v kolonii kaloňů zlatých (Pteropus rodricensis) chovaných v zajetí, které mělo za následek úhyn 11 jedinců během čtyř týdnů. U prvních tří úhynů byl patrný hemoragický zánět střev, hepatomegalie a mezenteriální lymfadenopatie. Od sedmého úhynu vykazovala zvířata mnohočetné žlutobílé abscesy ve slezině a na játrech, hepatomegalii a splenomegalii. V kolonii byla zároveň zjištěna infestace blech. Mikroskopicky se jednalo o akutní hemoragicko-nekrotizující kolitidu s intralezionálními bakteriemi, dále akutní a rozsáhlou nekrotizující, abscedující hepatitidu, splenitidu a lymfadenitidu s intralezionálními bakteriemi. Kvalitativní pandetekce bakterií pomocí Sangerova sekvenování detekovala Lactococcus lactis z jater a Enterobacter hormaechei/cloacae ze sleziny. Bakteriologickým vyšetřením z obsahu střev byla izolována Yersinia pseudotuberculosis. Domníváme se, že stres vyvolaný ektoparazitózou a vysokým počtem zvířat v kolonii predisponoval naše kaloně k morbiditě a úhynu kvůli tomuto mikroorganismu, který byl pravděpodobně přenášen volně žijícími hlodavci.

SUMMARY
This article reports an outbreak of pseudotuberculosis in a captive colony of golden bats (Pteropus rodricensis) that resulted in the death of 11 individuals over four weeks. In the first three deaths, hemorrhagic enteritis, hepatomegaly and mesenteric lymphadenopathy were visible. From the seventh death, the animals showed multiple yellow-white abscesses in the spleen and liver, hepatomegaly and splenomegaly. Concurrently, an infestation of fleas was detected in the colony. Microscopically, it was acute hemorrhagic-necrotizing colitis with intralesional bacteria, as well as acute and extensive necrotizing, abscessing hepatitis, splenitis and lymphadenitis with intralesional bacteria. Qualitative pandetection of bacteria using Sanger sequencing detected Lactococcus lactis from the liver and Enterobacter hormaechei/cloacae from the spleen. Yersinia pseudotuberculosis was isolated from the intestinal contents by bacteriological examination. We assume that the stress induced by ectoparasitosis and high numbers of animals in the colony predisposed our bats to morbidity and mortality due to this microorganism, which was probably carried by free-living rodents.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down