Psi už cestovní pasy zapomínají méně

Spíše než psi, nezapomínají na pasy pro malá zvířata jejich majitelé. Od loňského října platí pro cestující se psy, kočkami a fretkami po celé EU povinnost mít pro ně tzv. pas pro malá zvířata. Vybavenost těmito pasy kontroluje česká cizinecká a pohraniční policie.

Státní veterinární správa ČR včas na tyto skutečnosti Policii ČR upozornila a podle Milana Maleny, šéfa SVS ČR, je vzájemná spolupráce velmi dobrá. Na základě vzájemné dohody se oba státní orgány informují a v případě potřeby koordinují svou činnost.
Podle informací Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie – Oddělení hraniční služby, vyplývá, že v prvních třech letošních měsících došlo u cestujících k výraznému zlepšení ve vybavení pasy pro malá zvířata.
Určité problémy se ojediněle vyskytly na hranici se Slovenskem v oblasti Jihomoravského kraje, avšak po poučení o nezbytnosti mít pas, vždy majitel upustil od svého úmyslu pokračovat v cestě do ČR.
S výjimkou hranice s Německem pak nebyly zaznamenány žádné problémy. Z Německa totiž nebylo od počátku ledna do konce března letošního roku vpuštěno do ČR celkem 54 cestujících (občanů SRN) pro absenci platného pasu pro malá zvířata. Jednalo se asi o jedno procento z celkově odbavených cestujících se zvířaty. I podle sdělení německých policejních orgánů je povinnost vlastnit odpovídající evropské doklady pro malá zvířata v SRN všeobecně známa.
Přestože by se mohlo zdát, že hranice mezi členskými zeměmi EU význam ztrácejí, z hlediska ochrany zdraví zvířat i lidí tomu tak není. V celé řadě členských zemí se vyskytuje vzteklina, která je pro člověka velmi nebezpečná. Kvůli ní se do legislativy EU zakotvila povinnost mít pro vnímavá domácí zvířata pas s vyznačením vakcinace a samozřejmě i elektronický čip (po přechodnou dobu stačí i tetování) z důvodu identifikace. A takovouto záležitost lze účinně dozorovat a kontrolovat jedině za fungující součinnosti odpovídajících dozorových a kontrolních orgánů. V tomto případě Policie ČR a Státní veterinární správy ČR.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *