10.05.2006 | 07:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ptačí chřipka na ústupu a dobrá zpráva pro chovatele

KVS pro Jihočeský kraj zrušila všechna ochranná pásma od 10. 5. 2006.

SVS ČR rozhodla od 11. 5. 2006 o změně - zmírnění mimořádných veterinárních opatření, která vyhlásila dne 14. 2. 2006 pro celé území ČR.

Změny lze charakterizovat následovně:
1) Svody drůbeže a ostatních ptáků chovaných v ČR se opět smějí konat.
2) Svody s mezinárodní účastí a účast drůbeže a ostatních ptáků chovatelů z ČR na svodech v zahraničí lze pořádat jen s písemným souhlasem místně příslušné krajské veterinární správy.
3) Jsou povolené soutěže poštovních holubů na území ČR i účast poštovních holubů chovatelů z ČR na soutěžích v zahraničí v případě, že lety nezačínají v rizikových oblastech nebo ve vytyčených pásmech ochrany a dozoru aviární influenzy.
4) Trvá určité omezení jedině pro chovatele podnikatele (i zoo), kteří chovají v jednom hospodářství současně hrabavou a vodní drůbež – tyto ptáky nesmějí chovat ve volném výběhu. Společný chov může povolit místně příslušná krajská veterinární správa jedině za předpokladu, že krmivo a voda se těmto ptákům podává uvnitř haly nebo pod přístřeškem, který dostatečně odradí volně žijící ptáky a zabrání jejich kontaktu s krmivem a napáječkami.
5) Takto chovaní ptáci v zoo pak po 1. 9. 2006 musejí být v imunitě proti aviární influenze (tj. musejí být očkováni).
6) Ostatní chovatelé, kteří chovají drůbež nebo ostatní ptáky ve volném výběhu, musejí krmit a napájet uvnitř haly nebo pod přístřeškem.
7) Nadále pak platí pro chovatele podnikatele povinnost hlásit místně příslušné krajské veterinární správě jakoukoli významnou změnu zdravotního stavu chovaných ptáků, tj. pokles příjmu potravy o více než 20 %, pokles snášky o více než 5 % po dobu delší než 2 dny a úmrtnost vyšší než 3 % týdně.

Protože byl zaznamenán příznivější vývoj nákazové situace v členských zemích Evropské Unie a zároveň skončily jarní tahy ptactva, byla zmírněna mimořádná veterinární opatření.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down