31.05.2018 | 09:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Pyometra koček: kastrovat, nebo nekastrovat?

Výskyt pyometry u koček není velmi dobře zdokumentován. Nedávná švédská studie uvedla výskyt pyometry u nekastrovaných koček 2,2 %. Výskyt je určitě nižší než u fen, neboť u koček obvykle dochází k indukované ovulaci.

Pyometra představuje akutní nebo chronický hnisavý zánět děložní stěny nekastrovaných koček. Je charakterizována hyperplazií endometria s cystickou dilatací endometriálních žláz a hromaděním purulentního exsudátu v lumen dělohy. Onemocnění se typicky objevuje ve fázi diestru nebo pseudogravidity, což je období, kdy dominuje vliv progesteronu, které trvá přibližně 40 dní. Toto relativně dlouhé období se objevuje u samic, u kterých proběhla ovulace (ať už indukovaná nebo spontánní) a predisponuje k rozvoji cystické hyperplazie endometria (CHE) a následně pyometry způsobené vzestupem bakterií z pochvy. Nejčastějším původcem je E. coli.
Prevalence je možná podhodnocována, neboť kočky nemívají tak výrazné klinické příznaky jako feny. Navíc se zdá, že navzdory tomu, že by kočky měly mít indukovanou ovulaci, spontánní ovulace není tak neobvyklá, jak se původně myslelo. Podle různých zpráv se incidence spontánní ovulace pohybuje v rozmezí 30-87 %. To může být ovlivněno plemenem, zvyšujícím se věkem a počtem předchozích porodů. Nedávno byla popsána plemenná predispozice pro pyometru u orientálních koček. Čistokrevné orientální kočky mají často kratší intervaly mezi říjemi a říje se objevuje během celého roku. Navíc se u orientálních koček častěji objevuje spontánní ovulace. Takže děloha orientálních koček je častěji vystavena vlivu vysoké koncentrace progesteronu. Tyto dva faktory pravděpodobně přispívají k vyššímu výskytu pyometry u těchto koček. Věk při zjištění pyometry u orientálních nebo exotických koček byl signifikantně nižší (4 roky) ve srovnání s obecnou populací koček (více než 7 let). Pyometra je běžné onemocnění dělohy, které často vede ke ztrátě chovného potenciálu a v některých případech může být i život ohrožující. Výskyt cystické hyperplazie endometria a pyometry se zvyšuje s věkem. Většina koček s pyometrou byla starší 5-7 let (průměr 7,6 roku, rozmezí 1-20 let). Klinické příznaky se obvykle objevují během čtyř týdnů po estru u koček se spontánní nebo indukovanou ovulací.
Klinické příznaky bývají mírné a laboratorní výsledky málo změněné. Nejlepším diagnostickým krokem je ultrasonografické vyšetření dutiny břišní.
Pyometra může být řešena chirurgicky nebo konzervativně, v některých případech může být nejlepším řešením kombinace obou přístupů.*

HOLLINSHEAD, F., KREKELER, N. Pyometra in the queen: To spay or not to spay? J Feline Med Surg 2016;18:21-33.

Podrobnější informace jsou pro vás připraveny v červnovém čísle časopisu Veterinářství.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down