15.02.2008 | 11:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Radiologické vyšetření koní při prodeji a koupi

Česká hipiatrická společnost

Na žádost mnoha praktických veterinárních lékařů připravila Česká hipiatrická společnost (ČHS) první prosincový víkend odborný seminář, zaměřený na rengenové vyšetření koně při koupi a prodeji, v přednáškovém sále Kloboukova pavilonu na VFU Brno. První den proběhly odborné přednášky, druhý den si mohli veterinární lékaři vyzkoušet jak vyšetřit koně při koupi, včetně nácviku projekcí a oprav technických chyb a k doplnění praktických znalostí zúčastněných nechyběly ani kvalitní rentgenogramy k posouzení. Odborné přednášky zahájil a moderoval dr. Z. Žert, CSc., Dipl. ECVS (VFU Brno). První přednáška dr. J. Šterce, Ph.D. (soukr. vet. lékař Brno venkov, Břeclav) byla zaměřena na bezpečnost při provádění rtg vyšetření při prodeji anebo koupi koně. Přítomné posluchače upozornil na nebezpečí při manipulaci s rtg přístrojem při nedodržení bezpečnosti práce nejen pro ně samé, ale i pro ostatní. Rentgenolog se musí chránit zejména před primárním svazkem, musí používat ochranné pomůcky a omezit počet lidí v místnosti. Rtg záření může způsobit smrt buňky, porušit buněčné dělení anebo pozměnit cytogenetickou informaci.
Ve své druhé přednášce se dr. J. Šterc, Ph.D., zabýval zkušenostmi praktického zvěrolékaře s rtg vyšetřením při prodeji a koupi. Změny na kosti se nemusí klinicky projevit. Kost může na patologické inzulty reagovat demineralizací, proliferací, sklerotizací aj. Volbu projekce zvolíme podle předpokládaného nálezu a rozsah rtg vyšetření při koupi je limitován požadavky a finančními možnostmi majitele.
S technickými nároky na kvalitní rentgenogram seznámil posluchače dr. J. Plachý (VFU Brno). Popsal výhody digitálního obrazu, který sice má oproti analogovému vysoké pořizovací náklady, ale umožňuje rychlejší zpracování záznamu, má velkou expoziční šíři, poskytuje ihned výsledek v terénu a umožňuje rychlou konzultaci včetně snadné archivace. Autor uvedl použití plastových, kovových a elastických kazet, vyvolávání jednotlivých typů filmů (modrocitlivé, zelenocitlivé, oboustranně a jednostranně polévané) a vyvolávacích automatů, kdy lze užít i repasované, např. z humánních nemocnic, popsal digitální záznamy, digitalizace filmů, expoziční nastavení a techniku zhotovení (držák kazet, artefakty).
Druhou přednáškou upoutal posluchače dr. J. Plachý klasifikací radiografických nálezů, kdy musí být rozsah rtg vyšetření přizpůsoben pro konkrétního koně a klienta, může být ovlivněn cenou koně, měl by zohlednit současnou a předpokládanou úroveň výkonnosti zvířete. Autor zmínil projekci kopytních kostí a kolena při rtg vyšetření.
MVDr. J. Kabešová představila na semináři nové první rekombinantní vakcíny firmy Merial, proti chřipce a tetanu koní ProteqFluTMa ProteqFlu-TeTM, které zaručují rychlý nástup buněčné a humorální imunity za použití nejmodernější technologie molekulární biologie. Od února doporučuje FEI vakcinovat koně proti chřipce každých šest měsíců. Primovakcinace spočívá v podání dvou vakcín v rozmezí tří měsíců, první boosterová vakcína se aplikuje půl roku po ukončení druhé primovakcinace a následující revakcinace jsou doporučeny po šesti měsících.
Chovatelskými a etickými aspekty rtg vyšetření koně se zabýval dr. Z. Žert, CSc., Dipl. ECVS. Rtg vyšetření koně při prodeji a koupi je veterinární úkon, jehož standardizace je s ohledem na relativní hodnotu koně související s jeho výkonností, stářím a mnohostranností využití velmi obtížná, vyžaduje praktické zkušenosti a rutinu. Posuzování rtg snímků musí být jednotné, aby se předešlo rozdílnému postoji zvěrolékařů a zbytečnému vedení soudních sporů, a mělo by se co nejvíce shodovat s mezinárodně uplatňovanými standardy. Německá komora veterinárních lékařů používá již pět let jednotnou normu na základě klasifikace do čtyř tříd, která je respektována v celé Evropě. Na závěr přednášek proběhla odborná diskuse u kulatého stolu.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down