30.01.2013 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rakouská kodexová směrnice na ochranu před klamáním z dobrovolně uváděného označování

Specifické rakouské předpisy fungují jako vodítko pro rozhodování, v jakých případech se jedná o klamání naznačováním národního či selského původu nebo „obzvláštně přírodního“ původu steviolglykosidů.

Rakouské Spolkové ministerstvo pro zdraví zveřejnilo v květnu 2011 směrnici (součást Rakouského potravinového kodexu) o ochraně před klamáním z dobrovolně uváděných údajů a úpravy potravin (BMG-75210/0003-II/B/13/2011 z 19. 5. 2011). Podnětem k jejímu vytvoření (včetně vytvoření potřebné pracovní skupiny) došlo po problémech s listerií v r. 2010.
Obecně platí, že zavádějící či klamavé údaje a způsoby prezentace výrobků jsou zakázané. Při prezentaci výrobků je důležitá vyváženost mezi potřebami obchodu a oprávněným očekáváním spotřebitele. Pro konkrétní posouzení v jednotlivých případech mají být pomůckou uvedené směrnice.
Mezi dobrovolně uváděné údaje na potravinách a prostředky, které mohou způsobovat klamání, patří různá získaná ocenění, značky, upozornění, a dále grafika, barvy, zvýraznění, obrázky. Na potravinách uváděných na rakouský trh se vyskytuje mnoho údajů (o surovinách, certifikaci kvality, receptuře, tradici, chuti, životním pocitu), které dávají výrobek přímo nebo nepřímo do souvislosti s Rakouskem.
Při posouzení, zda potravina není chápána nesprávně, jsou významné následující údaje a jejich kombinace:
- národní vlajka nebo její barvy,
- jmenování země (Rakouska) v názvu výrobku,
- vyobrazení (krajiny, hor, obcí, pastvin, zvířat, krojů apod.)
- údaj „podle rakouské receptury“,
- vyrobeno, zpracováno, plněno, baleno v Rakousku,
- „podle Rakouského kodexu“,
- různé další (rakouská specialita, rakouský výrobek, rakouská kvalita, typicky rakouský aj.).
Změna a doplnění této směrnice, které se vztahují na farmáře-dodavatele surovin, nastala vyhláškou BMG-75210/0014-II/B/13/2012 z 24. července 2012.
O tom, zda uvedené údaje vztahující se k farmářům jsou chápány jako klamavé, rozhoduje v konkrétních případech řada aspektů: identita producenta/místa produkce, charakteristické složky výrobku, původ přísad, výrobní postup, forma prodeje (např. farmářské trhy).
Použití termínu „selský“ (farmářský) je v některých případech stanoveno legislativou (např. „selský chléb“ v Rakouském kodexu). Jinak je zakázáno poukazování na „selský“ či „farmář“, pokud to není konkretizováno uvedením konkrétní receptury, identity farmáře, výrobního postupu.
Další změna, týkající se ochrany před klamáním z hlediska dobrovolně použitých údajů, je stanovena vyhláškou BMG-75210/0002-II/B/13/2012 z 13. června 2012, a týká se steviol-glykosidů.
Steviol-glykosidy (E 960) jsou schváleny k použití do určitých potravin (aromatizované nápoje, cukrovinky, dezerty, snacky, stolní sladidla a doplňky) nařízením 1131/2011/EU.
Jejich čistota musí odpovídat nařízení 231/2012/EU, v jehož příloze je uveden postup výroby sestávající ze dvou fází. Nejprve se provede extrakce z listů Stevia rebaudiana Bertoni vodou a přečištění extraktu iontoměničovou chromatografií. V druhé fázi dochází k rekrystalizaci steviolglakosidů s použitím metanolu nebo voda/etanol. Výsledný produkt sestává nejméně z 75 % ze steviosidu a rebaudiosidu a zároveň nejméně 95 % sušiny je tvořeno steviosidem, rebaudiosidem A – F, staviolbiosidem, rubusosidem a dulkosidem.
Použití částí rostliny do potravin přímo (bez extrakce) by muselo být schváleno (jako potravina nového typu) podle nařízení 258/97/ES, k čemuž dosud nedošlo.
Použití steviolglykosidu musí být na obalu uvedeno v seznamu složek jako „sladidlo steviolglykosid“ nebo „sladidlo E 960“ (od 13. 12. 2014 se podle nařízení 1169/2011/ES bude používat místo sladidlo termín „sladivá látka“).
Z hlediska ochrany před klamáním z dobrovolně použitých údajů se podle výše uvedené specifické rakouské kodexové směrnice za „neklamavé“ považují údaje:
- „se steviolglykosidy“,
- „s rebaudiosidem A, resp. „ se steviosidem“,
- „se steviolglykosidy ze stévie/z částí rostliny Stevia rebaudiana“, apod. např. „se steviolglykosidy rostlinného původu“, „se steviolglykosidy získanými z přírodních surovin“.
Důraz je kladen na opatrnost při zdůrazňování „přírodního zdroje“ sladidla.
Za falešné označení se považují údaje:
- „slazeno přírodně“,
- „s přírodním sladidlem/sladkou chutí“,
- „se sladkou chutí rostlinného původu“,
- „s přírodní sladkou chutí z rostliny stévie“,
- „s extraktem ze stévie“ („extrakt ze stévie“ není považován za synonymum steviolglykosidů) apod.
Zakázáno je i zobrazení rostliny stévie, které by mohlo budit dojem, že se jedná přímo o aplikaci částí rostliny. Zobrazení je přípustné jen, když je v těsné blízkosti uvedeno „slazeno použitím steviolglykosidu“ apod.

Ernährung 2012;36(10):435-439
 
Zdroj: www.agronavigator.cz

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down