Regionální potravina

Výsledky pravidelné kontrolní akce zaměřené na potraviny oceněné značkou KLASA a Regionální potravina opět potvrdily jejich velmi vysokou jakost a bezpečnost.

Z hlediska zjištění SZPI se jedná o jednu z nejméně problematických kategorií potravin, u ostatních kategorií inspektoři zjišťují až řádově vyšší podíly nevyhovujících vzorků.

V roce 2017 inspektoři SZPI hodnotili celkem 173 potravin oceněných národní značkou kvality KLASA, pouze dva výrobky nevyhověly v některém z hodnocených parametrů. Jednalo se o jakostní parametr chuť a značení. Dále v loňském roce inspektoři hodnotili 55 šarží oceněných značkou Regionální potravina. Nevyhověl jediný vzorek, a to v parametru jakost.

Laboratorní rozbor u žádného z odebraných vzorků nepotvrdil porušení bezpečnostních požadavků. Tyto potraviny musejí splňovat nejen požadavky vyplývající z národní a evropské potravinové legislativy, ale i nadstandardní požadavky vyplývající z podmínek pro používání značky kvality. Jde mj. o vyšší podíl masa u masných výrobků, přísnější regulace v používání sladidel, barviv a dalších aditiv, vyšší nároky při hodnocení chuti a konzistence potraviny atd. Inspektoři SZPI každoročně kontrolují potraviny oceněné značkou kvality už 15 let a výsledky kontrol stabilně potvrzují nejvyšší jakost hodnocených produktů.*

Zdroj: www.szpi.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *