19.01.2022 | 05:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rekurentná uveitída koní – diagnostika a možnosti terapie

Trbolová A., Balicka A. Rekurentná uveitída koní – diagnostika a možnosti terapie. Veterinářství
2022;72(1):43-49.

SOUHRN
Rekurentná uveitída koní (mesačná slepota, periodická oftalmia) je najčastejšou príčinou oslepnutia koní. Tak ako u mnohých iných ochorení, aj pri mesačnej slepote príčina jej vzniku nie je jednoznačná, a preto je neustále predmetom bádania mnohých vedeckých veterinárnych tímov po celom svete. Nie každý prípad akútnej uveitídy sa vyvinie v rekurentnú uveitídu. Pokiaľ sa však epizódy zápalov uveálneho traktu objavili častejšie, je potrebné uvažovať o možnosti výskytu tohto ochorenia. Nové terapeutické chirurgické možnosti značne znižujú komplikácie súvisiace s čiastočnou, alebo úplnou stratou zraku.

SUMMARY
Recurrent uveitis in horses (moon blindness, periodic ophthalmia) is the most common cause of blindness in horses. As with many other diseases, the cause of recurrent uveitis is not clear and is therefore constantly being studied by many scientific veterinary teams around the world. Not every case of acute uveitis develops into recurrent uveitis. However, if episodes of uveal tract inflammation have occurred more frequently, the possibility of the disease should be considered. New therapeutic surgical options significantly reduce the complications associated with partial or complete vision loss.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down