12.11.2012 | 12:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Řešení problematiky nálezů želvy nádherné v české přírodě

V poslední době obdržela Ústřední komise pro ochranu zvířat několik podnětů, které se týkaly nálezů želv nádherných v přírodě České republiky, vypuštěných nezodpovědnými chovateli

Ústřední komise pro ochranu zvířat je podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), odborným poradním orgánem ministra zemědělství na úseku ochrany zvířat zřízeným k plnění úkolů uvedených v § 20 odst. 1 zákona. V poslední době obdržela Ústřední komise pro ochranu zvířat několik podnětů, které se týkaly nálezů želv nádherných v přírodě České republiky, vypuštěných nezodpovědnými chovateli. Z tohoto důvodu Ústřední komise pro ochranu zvířat projednala a přijala na svém 22. zasedání dne 17. ledna 2012 následující Názor Ústřední komise pro ochranu zvířat na řešení problematiky nálezů želvy nádherné v české přírodě.

Želva nádherná (Trachemys scripta) je v rámci České republiky jednou z nejčastěji chovaných vodních želv. Jedná se o zvíře, které neinformovaného chovatele často překvapí velmi rychlým růstem - ve věku 5 let mívá hmotnost již kolem 1 kg a v plné dospělosti může dosáhnout až 2,5 kg. Navíc je to poměrně agresivní predátor, se kterým mnoho jiných živočichů v akváriu či teráriu nepřežije. Z těchto důvodů se často stává, že nezodpovědní chovatelé vypouštějí „přerostlé“ želvy do volné přírody, kde tato zvířata způsobují značné škody na původní fauně.

Jedná se tedy o nepůvodní druh zvířete, který však, narozdíl např. od norka amerického, nelze považovat za druh invazivní, protože se v našich klimatických podmínkách nedokáže rozmnožovat. Mláďata želv se buď nestačí vylíhnout, nebo nepřežijí první zimu. Rozmnožení těchto želv bylo dosud v naší přírodě zaznamenáno pouze výjimečně, nicméně tento stav, vzhledem ke stále teplejšímu průběhu zimních měsíců, nemusí být trvalý.

Domníváme se tedy, že každý jedinec tohoto druhu nalezený v přírodě by měl být považován za zvíře opuštěné, respektive toulavé, a měl by být přijat do útulku pro nalezená zvířata, podobně jako psi, kočky, nebo papoušci.

Nalezené želvy nádherné rozhodně nepatří do záchranných stanic pro hendikepovaná zvířata. Ty mají prvořadý úkol starat se o nemocná nebo zraněná zvířata našich původních druhů a pokud je to možné, zajišťovat jejich návrat do přírody, což u želv nádherných rozhodně není žádoucí. Náplní činnosti záchranných stanic také není oproti útulkům nabízení zvířat k osvojení, vyhledávání nových chovatelů, inzerce na internetu a podobně.

Závěrem apelujeme na zodpovědnost chovatelů: Nevypouštějte želvy nádherné nebo jiné nepůvodní druhy zvířat do volné přírody! Narušujete tím hrubým způsobem rovnováhu mezi původními živočišnými druhy a můžete prostřednictvím želv napáchat značné škody!

Tento názor Ústřední komise pro ochranu zvířat není právně závazný a Ústřední komise jej přijala s vědomím, že výklad právních předpisů je v České republice oprávněn provádět pouze soud. Vyjadřuje však odborný názor Ústřední komise pro ochranu zvířat na tuto problematiku, a to podle právního stavu ke dni jeho zpracování.

 

Zdroj: www.eagri.cz

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down