16.10.2020 | 02:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rezistence izolátů aviárně patogenních Escherichia coli (APEC) k antibiotikům v chovech drůbeže v ČR v roce 2019

Nedbalcová K., Zouharová M., Matiašková K., Bzdil J. Rezistence izolátů aviárně patogenních Escherichia coli (APEC) k antibiotikům v chovech drůbeže v ČR v roce 2019. Monitoring of resistance of avian pathogenic isolates Escherichia coli (APEC) to antimicrobials in poultry farms in the Czech Republic in 2019. Veterinářství 2020;70(10):613-617.

SOUHRN

Citlivosti/rezistence byly stanoveny u celkem 80 izolátů aviárně patogenních Escherichia coli (APEC), u kterých byla potvrzena přítomnost genů iutA, hlyF, iss, iroN, ompT a fimC metodou PCR. Izoláty pocházely z nemocných zvířat v chovech kura domácího různých užitkových kategorií a věkových skupin v České republice. Fenotypy citlivosti/rezistence byly zjištěny z minimálních inhibičních koncentrací mikrodiluční metodou. Nejvíce rezistentních izolátů bylo k ampicilinu (35 %) a tetracyklinu (33,75 %), ke kterým nebyl zjištěn žádný intermediární izolát. Nejméně citlivých izolátů bylo k enrofloxacinu (53,75 %) a florfenikolu (48,75), ke kterým sice bylo rezistentních izolátů méně (enrofloxacin 17,5 %, florfenikol 11,25 %), ale k oběma těmto antibiotikům bylo poměrně hodně izolátů intermediárních (enrofloxacin 28,75 %, florfenikol 40 %). U 34 izolátů (42,5 %) nebyly zjištěny žádné rezistence, ale z toho polovina – 17 izolátů – bylo intermediárních, v naprosté většině k florfenikolu (16 izolátů), k enrofloxacinu (1 izolát). U 16 izolátů (20 %) byly zjištěny multirezistence (rezistence ke třem a více antibiotikům nebo skupinám antibiotik).

SUMMARY

Susceptibilities / resistances were determined in a total of 80 isolates of avian pathogenic Escherichia coli (APEC), in which the presence of the genes iutA, hlyF, iss, iroN, ompT and fimC was confirmed by PCR. The isolates originated from diseased animals in domestic chickens of various categories and age groups in the Czech Republic. The fenotypes of susceptibility/resistance were found from minimum inhibitory concentrations by microdilution method. The most isolates were resistant to ampicillin (35%) and tetracycline (33.75%), for which no intermediate isolate was found. The least susceptible isolates were to enrofloxacin (53.75%) and florfenicol (48.75), of which there were fewer resistant isolates
(enrofloxacin 17.5%, florfenicol 11.25%), but there were relatively many isolates in category intermediate for both of these antibiotics (enrofloxacin 28.75%, florfenicol 40%). No resistance was found in 34 isolates (42.5%), but 17 isolates were intermediate, in the vast majority to florfenicol (16 isolates) and to enrofloxacin (1 isolate). Multidrug resistance (resistance to three or more antibiotics or groups of antibiotics) was found in 16 isolates (20%).*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down