10.02.2022 | 06:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rezistence izolátů Streptococcus suisk antibiotikům v ČR v roce 2021

Nedbalcová K., Kucharovičová I., Brychta M., Zouharová M., Matiašková K., Matiašovic J. Rezistence izolátů Streptococcus suis k antibiotikům v ČR v roce 2021. Resistance of Streptococcus suis isolates to antibiotics in the Czech Republic in 2021. Veterinářství 2022;72(2):88-91.

SOUHRN
V průběhu roku 2021 byly stanoveny citlivosti/rezistence k vybraným antimikrobikům u 118 izolátů Streptococcus suis z klinicky nemocných prasat. Velmi vysoká úroveň citlivosti izolátů S. suis byla zjištěna k ampicilinu, amoxicilinu v kombinaci s kyselinou klavulanovou, ceftiofuru, enrofloxacinu a sulfamethoxazolu s trimethoprimem. K enrofloxacinu byly všechny izoláty citlivé, k ostatním výše jmenovaným antimikrobiálním látkám byly ojediněle detekovány intermediární nebo rezistentní izoláty. Byl však zaznamenán zvýšený výskyt intermediárních izolátů k florfenikolu (14,4 %), i když tomuto antibiotiku nebyl žádný izolát rezistentní. Naopak nejvíce rezistentních izolátů bylo k tulathromycinu (69,5 %), tilmikosinu (52,6 %), k tetracyklinu (43,2 %) a k tiamulinu (37,3 %).

SUMMARY
The susceptibility/resistance of 118 Streptococcus suis isolates from clinically diseased were determined in the Czech Republic during 2021. Very high level of susceptibility of S. suis isolates were found for ampicillin, amoxicillin in combination with clavulanic acid, ceftiofur, enrofloxacin and sulfamethoxazole with trimethoprim. All isolates were susceptible to enrofloxacin, and intermediate or resistant isolates were rarely detected to clavulanic acid, ceftiofur and sulfamethoxazole with trimethoprim. However, an increased incidence of florfenicol intermediate isolates was detected (14.4%), although no
isolate was resistant to this antibiotic. In contrast, the most resistant isolates were tulathromycin (69.5%), tilmicosin (52.6%), tetracycline (43.2%) and tiamulin (37.3%).*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down