18.09.2019 | 12:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rezistence k  antimikrobikům u  izolátů Streptococcus uberis z  mastitid skotu.

Zouharová M., Nedbalcová K., Šlosárková S., Bzdil J., Fleischer P., Pechová A., Kašná E., Staněk S. Rezistence k  antimikrobikům u  izolátů Streptococcus uberis z  mastitid skotu. Veterinářství 2019;69(9):585-590.

SOUHRN

Cílem tohoto článku je podat přehled o současné antimikrobiální rezistenci S. uberis, který je dnes v chovech dojeného skotu ČR jedním z nejvýznamnějších patogenů způsobujících záněty mléčné žlázy. V průběhu let 2017 a 2018 bylo vyšetřeno 3719 čtvrťových vzorků mléka z klinických a subklinických mastitid ze 112 farem v ČR. S. uberis byl nejčastěji izolovaný patogen, byl izolován z 17,4 % vzorků a tvořil tak 28,4 % grampozitivních izolátů. U 163 izolátů S. uberis byla zhodnocena citlivost k deseti antimikrobikům měřením jejich minimální inhibiční koncentrace. Izoláty S. uberis vykazovaly rezistenci zejména k tetracyklinu (63,2 %), streptomycinu (52,1 %), klindamycinu (30,1 %) a dále k rifampicinu (2,5 %). Vysoké procento intermediárně citlivých izolátů bylo zaznamenáno u rifampicinu (63,2 %) a penicilinu (35 %). Všechny kmeny S. uberis byly citlivé ke gentamicinu a trimethoprim-sulfamethoxazolu. Avšak jen 6,7 % izolátů bylo citlivých ke všem testovaným antimikrobikům a 38,7 % izolátů bylo multirezistentních. Výsledky této práce podávají ucelený přehled o citlivosti izolátů S. uberis, které se vyskytují v českých chovech dojeného skotu a mají pomoci veterinárním lékařům v rozhodování o vhodné antibiotické léčbě intramamárních infekcí S. uberis.

SUMMARY

The aim of this article is to provide an overview of the antimicrobial resistance of S. uberis, which is today one of the most important pathogens causing mammary gland inflammations in the Czech dairy cows. In the course of 2017 and 2018, 3,719 quarter milk samples from clinical and subclinical mastitis from 112 farms in the Czech Republic were examined. S. uberis was the most commonly isolated mammary gland pathogen, isolated in 17.4% of the samples, making up 28.4% of gram-positive isolates. The susceptibility to ten antimicrobials was evaluated in 163 S. uberis isolates by measuring their minimum inhibitory concentration. Isolates of S. uberis showed resistance mainly to tetracycline (63.2%), streptomycin (52.1%), clindamycin (30.1%) and rifampicin (2.5%). The high percentage of intermediate susceptible isolates were reported for rifampicin (63.2%) and penicillin (35%). All S. uberis strains were susceptible to gentamicin and trimethoprim-sulfamethoxazole. However, only 6.7% of the isolates were susceptible to all antimicrobials tested and 38.7% of the isolates were multidrug resistant. The results of this work provide a comprehensive overview of the susceptibility of S. uberis isolates that occur in Czech farms and are intended to assist veterinarians in deciding on appropriate antibiotic treatment of S. uberis intramammary infections.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down