16.10.2020 | 02:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rezistence k antimikrobikům u Streptococcus uberis izolovaných z mastitid v chovech dojnic v ČR v letech 2019–2020

Zouharová M., Nedbalcová K., Bzdil J., Matiašková K., Masaříková M., Sláma P. Rezistence k antimikrobikům u Streptococcus uberis izolovaných z mastitid v chovech dojnic v ČR v letech 2019–2020. Resistance to antimicrobials in Streptococcus uberis isolated from mastitis in dairy breeds in the Czech Republic in 2019–2020. Veterinářství 2020;70(10):604-609.

SOUHRN

Cílem tohoto článku je podat přehled o aktuální citlivosti izolátů Streptococcus uberis k antimikrobikům. Bylo otestováno 123 izolátů z klinických a subklinických mastitid ze 72 chovů dojnic v ČR v průběhu let 2019 a 2020. Stanovením minimální inhibiční koncentrace u těchto izolátů byla zhodnocena jejich citlivost ke čtrnácti antimikrobikům. Izoláty S. uberis vykazovaly rezistenci zejména k tetracyklinu (65 %), klindamycinu (36 %) a streptomycinu (35 %). Pouze jednotlivé izoláty byly rezistentní k pirlimycinu, erythromycinu a rifampinu. Vysoké procento intermediárně citlivých izolátů bylo zaznamenáno u ampicilinu (59 %) a penicilinu (17 %), zvýšené procento u rifampinu (8 %). Všechny kmeny S. uberis byly citlivé k amoxicilinu s kyselinou klavulanovou, cefalexinu, cefchinomu a trimethoprim-sulfamethoxazolu. Avšak jen 26 % izolátů bylo citlivých ke všem testovaným antimikrobikům a 28,5 % izolátů bylo multirezistentních. Výsledky této práce podávají přehled o citlivosti izolátů S. uberis, které se vyskytují v českých chovech dojeného skotu a mají pomoci veterinárním lékařům v rozhodování o vhodné antibiotické léčbě intramamárních infekcí S. uberis.

SUMMARY
The aim of this article is to provide an overview of the current susceptibility of S. uberis isolates to antimicrobials. 123 isolates from clinical and subclinical mastitis from 72 dairy farms in the Czech Republic were tested during 2019 and 2020. The susceptibility to fourteen antimicrobials was evaluated by measuring their minimum inhibitory concentration. S. uberis isolates showed resistance mainly to tetracycline (65%), clindamycin (36%) and streptomycin (35%). Only a few isolates were resistant to pirlimycin, erythromycin and rifampin. A high percentage of intermediate susceptible isolates were reported for ampicillin (59%) and penicillin (17%), an increased percentage for rifampin (8%). All S. uberis strains were susceptible to amoxicillin with clavulanic acid, cefalexin, cefquinome and trimethoprim-sulfamethoxazole. However, only 26% of the isolates were susceptible to all antimicrobials tested and 28.5% of the isolates were multidrug resistant. The results of this work provide an overview of the susceptibility of S. uberis isolates that occur in Czech dairy cattle farms and are intended to assist veterinarians in deciding on appropriate antibiotic treatment of intramammary S. uberis infections.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down