13.06.2007 | 07:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Řídicí výbory Evropské komise

Řídicí výbory (stálé a vědecké) napomáhají Evropské komisi vytvářet opatření na zajištění bezpečnosti potravin a to na všech úrovních potravinového řetězce.

Přístup „od farmy po vidličku” zahrnuje:
– bezpečnost potravin a krmiv,
– zdraví zvířat,
– pohodu zvířat,
– zdraví rostlin.
Výbory hrají důležitou úlohu v rozhodovacím procesu v EU, členové jednotlivých výborů jsou zástupci členských států EU. Komise se radí s příslušným řídicím výborem o návrhu. Výbor poskytuje stanovisko, které umožňuje, aby Komise formálně, ve shodě s odpovídajícím postupem, opatření schválila.
Stálé výbory Komise
Po schválení nařízení (ES) č. 178/2002 byl vytvořen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat (SCFCAH). Uvedené nařízení kromě jiného (např. všeobecných zásad a požadavků potravinářské legislativy, zřízení EFSA) reorganizuje systém řídicích výborů.
SCFCAH má osm sekcí, které se zaměřují na:
– obecnou potravinářskou legislativu,
– biologickou bezpečnost potravinového řetězce,
– toxikologickou bezpečnost potravinového řetězce,
– kontroly a podmínky importu,
– výživu zvířat,
– geneticky modifikované potraviny a krmiva a ekologická rizika (2004),
– zdraví a pohodu zvířat,
– fytofarmaka.
SCFCAH nahradil řadu dřívějších výborů.
Kromě SCFCAH existuje několik dalších řídicích výborů Komise:
* Stálý výbor pro zdraví rostlin (SCPH)
* Stálý výbor pro rozmnožovací materiál a okrasné rostliny (SCPOP)
* Stálý výbor pro plodiny (SCFP)
* Stálý výbor pro semena a rostliny v zemědělství, zahradnictví a lesnictví (SCPOS)
* Stálý výbor pro rozmanitost rostlin ve Společenství (SCPVR)
* Stálý výbor pro zootechniky (SCZ)
Na internetových stránkách jednotlivých stálých výborů jsou k dispozici programy zasedání a výroční zprávy příslušného stálého výboru.
Vědecké výbory Komise
Dřívějších pět vědeckých výborů Komise bylo v květnu 2003 převedeno do Vědeckého výboru Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a jeho devíti vědeckých panelů:
– Panel AFC (pro potravinářská aditiva, aromata, pomocné prostředky a materiály v kontaktu s potravinami)
– Panel AHAW (zdraví a pohoda zvířat)
– Panel BIOHAZ (biologická rizika)
– Panel CONTAM (kontaminanty v potravinovém řetězci)
– Panel FEEDAP (aditiva a produkty nebo látky použité v živočišných krmivech)
– Panel GMO (geneticky modifikované organismy)
– Panel NDA (dietetické produkty, výživa a alergie)
– Panel PLH (zdraví rostlin)
– Panel PPR (produkty na ochranu rostlin a jejich rezidua)
Vědecký výbor a panely EFSA tvoří nezávislí vědečtí odborníci. Tři vědecké výbory zabývající se nepotravinářskými problematikami zůstávají v působnosti GŘ pro zdraví a ochranu spotřebitele (DG Sanco):
* Vědecký výbor pro spotřebitelské produkty
* Vědecký výbor pro zdraví a ekologická rizika
* Vědecký panel pro objevující se a nově identifikovaná zdravotní rizika
Práci mezi jednotlivými výrobci koordinuje koordinační skupina.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down