Riziko varroózy je v ČR stále aktuální

V rámci každoročního plošného sledování úrovně výskytu původce onemocnění varroózy (roztoče kleštíka včelího) ve včelstvech v ČR bylo letos odebráno a vyšetřeno téměř 60 000 vzorků.

Onemocnění varroózou způsobuje roztoč kleštík včelí (Varroa destructor), který parazituje jak na zavíčkovaném plodu, tak na dospělých včelách. Přítomnost tohoto roztoče v kombinaci s dalšími faktory jako jsou virózy, chronické otravy či nízká úroveň zoohygieny, působí postupné slábnutí včelstev. Pokud nejsou včas provedena účinná opatření, která vedou k snížení populace roztoče ve včelstvu, může toto oslabení vést až k úhynu včelstev. Míru zamoření původcem varroózy může mimo jiné ovlivnit také počasí v daném roce, především velmi časný nástup jara s teplými dny.

Pro plošné sledování výskytu kleštíka včelího je každoročně vyšetřena zimní měl (odpad na dně úlu) ze všech včelstev od veškerých chovatelů včel. Výsledky tohoto vyšetření pomáhají stanovit úroveň zamoření na jednotlivých stanovištích či větších územních celcích. Na jejich základě je pak stanoveno, ve kterých obcích budou muset včelaři provést povinné preventivní ošetření antiparazitárním přípravkem a kde naopak tuto povinnost nemají.

Z letošních výsledků plošného vyšetření vyplývá, že úroveň výskytu kleštíka včelího je ve srovnání s předcházejícím rokem mírně vyšší (viz graf/tabulka níže). Jde však o sumární vyhodnocení výsledků vyšetření všech v ČR odebraných vzorků.  Trend výskytu původce varroózy na jednotlivých stanovištích se však může někdy i výrazně lišit. SVS proto i nadále klade důraz na individuální posouzení situace na konkrétních místech.

„Doporučujeme chovatelům včel nespoléhat se pouze na výsledek vyšetření, ale pravidelně sledovat svá včelstva v průběhu celého roku, zejména pak v období tzv. podletí,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. „V případě jakýchkoli problémů či dotazů je na místě obrátit se na místně příslušnou krajskou veterinární správu,“ dodal.

Získat okamžitý přehled o nařízeném ošetření v souvislosti se zjištěnou extenzitou výskytu Varroa destructor ve všech obcích na území ČR umožňuje včelařům aktualizovaná interaktivní mapa:

https://www.svscr.cz/mapove-vystupy-ohnisek-nebezpecnych-nakaz-a-ochrannych-pasem/.

Na následujícím odkazu mohou nejenom včelaři nalézt souhrn opatření, která mají pomoci udržet varroózu na co nejnižší úrovni:

http://eagri.cz/public/web/svs/portal/zdravi-zvirat/vcely/varroaza-vcel/preventivni-opatreni-varroaza.html.

 

Dobrých výsledků lze dosáhnout především na základě spolupráce mezi včelaři a veterináři. Velmi důležitá je proto prevence a osvěta. SVS se podílí na řadě školení a seminářů v oblasti zdraví včel. Tématu se dlouhodobě věnuje také prostřednictvím tiskových zpráv a dalších veřejných výstupů.*

 

Množství roztočů Varroa destructor v odebraných vzorcích

 

 

2015 2016 2017 2015 ( %) 2016 ( %) 2017 ( %)
Vzorky s více než 3 roztoči 10 870 3 747 5 876 19 7  

10

Vzorky se 3 a méně roztoči 33 344 24 487 31 839 59 43  

54

Vzorky bez roztočů 12 463 28 359 21 772 22 50 36
Vzorky celkem 56 677 56 593 59 487 100 100 100

 

Petr Vorlíček

tiskový mluvčí SVS

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *