13.04.2023 | 12:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rozšíření makrorabdózy v chovech výstavních kanárů v České republice

Vrbasová L., Molinková D., Zídek Š., Knotek Z. Rozšíření makrorabdózy v chovech výstavních kanárů v České republice. Spreading of macrorhabdosis in exhibition canaries in the Czech Republic. Veterinářství 2023;73(4):185-187.

SOUHRN
Cílem této práce bylo zjistit aktuální výskyt makrorabdózy v chovech kanárů v České republice. Za tímto účelem byly vyšetřeny vzorky trusu získané ze 102 bodovacích klecí ptáků. Soubor vzorků zahrnoval 98 výstavních kanárů ze 17 okresů České republiky. Použita byla metoda kvantitativní real-time PCR (qPCR). Přítomnost Macrorhabdus ornithogaster byla prokázána ve vzorcích u 17 z 32 (53,1 %) vyšetřovaných chovů, u 22 z 98 (22,4 %) vybraných vzorků trusu. Z celkového počtu vyšetřovaných 17 okresů byla přítomnost Macrorhabdus ornithogaster potvrzena ve 13 okresech 6 krajů. Zjištěný záchyt kvasinky Macrorhabdus ornithogaster v českých chovech kanárů je poměrně vysoký. Potvrzuje se nutnost použití spolehlivých diagnostických metod a striktní dodržování hygienických režimů.*

SUMMARY
Presented work deals with current occurrence of macrorhabdosis in canary breeding in the Czech Republic. For this purpose, droppings samples gained from 102 scoring cages of birds were examined. The sample collection covered 98 exhibition canaries from 17 districts of the Czech Republic. Quantitative real-time PCR (qPCR) method was used. The presence of Macrorhabdus ornithogaster was proved in 17 samples out of 32 (53.1%) examined breeding, in 22 out of 98 (22.4%) selected sample droppings. From the total number of investigated 17 districts, the presence of Macrorhabdus ornithogaster was confirmed in 13 districts of six regions. The findings of the yeast Macrorhabdus ornithogaster in Czech canary breeding are relatively high. The necessity of using reliable diagnostic methods and strict compliance with hygiene regimes has been confirmed.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down