21.01.2002 | 09:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rybí moučka může být závadná

Státní veterinární zpráva včera obdržela sdělení od Spolkového ministerstva pro ochranu spotřebitele, výživu a zemědělství, že kromě do jiných zemí byla i jedné firmě do ČR z Německa exportována rybí moučka, která by mohla být kontaminována chloramfenikolem. Této moučky bylo dovezeno 4. 12. minulého roku 24 950 kg. Spolkové ministerstvo bylo 20. 12. vyrozuměno holandskou státní veterinární správou o tom, že v rybí moučce původem z východní Asie zjistili rezidua chloramfenikolu, který se do ní měl údajně dostat z odpadu při zpracování krevet.

Na můj pokyn (Josefa Holejšovského, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR) okamžitě odbor ochrany státního území Státní veterinární správy s příslušnou veterinární správou navázali kontakt s dovozní firmou. Cílem bylo dohledat pokud možno celé množství dovezené moučky, podrobit je vyšetření a v případě pozitivního zjištění ji stáhnout z trhu. Toto opatření se setkalo s úspěchem, neboť celá zásilka byla zajištěna u jedné zemědělské společnosti, která vyrábí krmné směsi pro drůbež.
Připomínám, že chloramfenikol sám o sobě v léčebných dávkách není člověku nebezpečný. V malých dávkách, popřípadě ve stopách ale působí negativně na krvetvornou tkáň. Proto také nesmí být používán při léčbě hospodářských zvířat, aby se jeho zbytky nedostaly do produktů živočišného původu, například do masa a mléka.
V tomto případě byla rybí moučka bez vědomí její kontaminace použita do krmných směsí pro mladá zvířata, takže není nebezpečí, že by se rezidua chloramfenikolu dostala do potravního řetězce. Rybí moučka, vzhledem k tomu, že je dvojnásobně dražší než masokostní moučky, je pro svůj vysoký obsah bílkovin používána pro mladá zvířata. V žádném případě se nepoužívá pro dokrm zvířat proto, že by zanechala v mase pach po rybině.
Státní veterinární správa ČR ví o legislativním požadavku EU na dovozy krevet z Vietnamu a Číny, kde byla v poslední době zjištěna jistá rezidua chloramfenikolu, který byl pravděpodobně používán při léčbě při jejich chovu a stanovuje proto požadavek na vyšetření na rezidua chloramfenikolu před jejich dovozem.
Nezávisle na případu s možnou kontaminací rybí moučky již v těchto dnech Státní veterinární správa připravuje obdobné opatření pro dovoz krevet.
Pokud jde o dovozy rybí moučky a z ní vyrobené krmné směsi, nařídila Státní veterinární správa ČR jejich vyšetření velmi citlivou metodou plynové chromatografie. V případě, že budou v krmné směsi zjištěny zbytky tohoto antibiotika, bude vydán zákaz jejich zkrmování hospodářským zvířatům a bude důsledně dozorována doba mezi posledním zkrmením takovéto krmné směsi a porážkou na jatkách takto krmených zvířat, aby byla zajištěna doba potřebná k vyloučení reziduí chloramfenikolu z těl zvířat.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down