Ryby české provenience jsou zdravotně nezávadné

42 tun ryb a rybích výrobků, převážně původem z Číny bylo vyřazeno z oběhu a vráceno zpět dodavateli.

V minulosti se jisté problémy vyskytly se zjištěním malachitové zeleni u lososovitých ryb. Malachitovou zeleň inspektoři v našich chovech nezjistili. Malachitová zeleň se smí používat jako protiplísňový prostředku pouze u akvarijních ryb, vzhledem ke karcinogennímu, mutagennímu a teratogennímu působení na lidský organismus.
Státní veterinární správa ČR v rámci možnosti kontroly produktů obchodovaných na intrakomunitárním trhu zjistila zásadní nedostatky u výrobků, které jsou na společném evropském trhu. O těchto zjištěních již SVS ČR informovala ostatní členské státy systémem rychlého varování RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed).
U některých ryb, rybích výrobků a produktů rybolovu převážně z Číny byla zjištěna nadlimitní množství polyfosfátů. Limit je 5000 mg na kilogram a zjištění se pohybovala od 6 000 do 22 000 mg/kg. Byl zjištěn i obsah malachitové zeleni, avšak tato množství se pohybovala pod limitem.
Celkem bylo uskutečněno 75 akcí, odebráno 79 vzorků a provedena stovka laboratorních vyšetření. Zhruba 10% výrobků ze třetích zemí nevyhovovalo. Je to varováním pro ty členské země, které kontrolují dovozy ze třetích zemí a uvolňují je na společný – intrakomunitární trh.
Lze se spolehnout zcela jistě na domácí produkci ryb a rybích výroků a samozřejmě i jiných potravin živočišného původu, protože při jejich získávání funguje náš státní veterinární dozor prakticky od okamžiku vzniku až po uvedení do oběhu, tj. na trh. Nicméně i potraviny živočišného původu obchodované na intrakomunitárním trhu dozoruje státní veterinární dozor. A tyto kontroly mají, jak výše uvedeno, svůj efekt.
Pro zpracovatele a dovozce zjištění státního veterinárního dozoru znamenají, že s těmi, kdo uvedli do oběhu výrobky v rozporu s legislativou EU, bylo zahájeno správní řízení a uložena pokuta a ze strany orgánů státního veterinárního dozoru jim bude pochopitelně nadále věnována pozornost, a to, ať už půjde o orgány naše, či německé, či jiné členské země EU.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *