02.11.2018 | 09:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Rychlost spermií po rozmrazení je u dobře a špatně mrazitelných hřebců závislá na typu použitého obalu inseminační dávky

Šichtař J., Bubeníčková F., Šimoník O., Nehasilová A. Rychlost spermií po rozmrazení je u dobře a špatně mrazitelných hřebců závislá na typu použitého obalu inseminační dávky. Speed of sperms after thawing in good and poor freezers depend on the type of used packaging system of insemination dosage. Veterinářství 2018;68(10):711-715.

SOUHRN

Cílem této studie bylo zhodnotit vliv různých obalů (5 ml aluminiových tub a 0,5 ml pejet) na motilitu a kinematické parametry kryokonzervovaných spermií hřebců, klasifikovaných jako dobře a špatně mrazitelné. Ejakulát byl odebrán od šesti hřebců starokladrubského plemene a zamrazen standardní metodou do 5ml aluminiových tub a 0,5ml plastových pejet. K hodnocení motility a rychlosti spermií ihned po rozmrazení a po 60minutové inkubaci, byla využita počítačem řízená analýza spermií. Celková i progresivní motilita spermií z ejakulátů  dobře a špatně mrazitelných  nebyla statisticky průkazně ovlivněna typem obalu, nicméně vyšších hodnot dosahovaly spermie zamrazené do 5ml aluminiových tub. Na základě hodnot kinematických parametrů bylo zjištěno, že spermie z dobře mrazitelných ejakulátů jsou signifikantně rychlejší jak ihned po rozmrazení, tak i po hodinové inkubaci, pokud se zamrazily do 0, ml pejet. U špatně mrazitelných ejakulátů  hřebců nebyl ihned po rozmrazení zaznamenán významný efekt obalu, nicméně po hodinové inkubaci byly spermie rychlejší v 5ml tubách. Na základě našich výsledků bylo zjištěno, že u špatně mrazitelných ejakulátů hřebců lze kvalitu kryokonzervovaného ejakulátu zvýšit zamrazením do 5ml aluminiových tub.

SUMMARY

The aim of this study was to evaluate the influence of various packaging systems (5 ml aluminium tube and 0.5 ml straw) on motility and kinematic parameters of frozen spermatozoa of stallions, which were classified as good and poor freezers. The ejaculate was collected from six stallions of the Old Kladruber breed and frozen via standard method into 5 ml aluminium tubes and 0.5 plastic straws. For motility and speed of spermatozoa evaluation the computer assisted sperm analysis was used. Total and progressive motility of spermatozoa from good and poor freezers was not significantly influenced by the type of packaging system, however higher values were manifested in spermatozoa frozen into 5 ml aluminium tubes. On the basis of kinematic parameters we found that spermatozoa from good freezers are faster after thawing as well as after one hour of incubation when frozen into 0.5 ml straws. There was no significant effect of packaging system in poor freezers after thawing, nevertheless after one hour of incubation spermatozoa were faster in 5 ml aluminium tubes. Based on our results we found that the quality of frozen-thawed spermatozoa can be increased in poor freezers when semen is frozen into 5 ml aluminium tubes.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down