S podzimem nastane i čas zabíječek

Domácí porážku upravuje veterinární zákon, paragraf 21.

Jatečná zvířata s výjimkou skotu včetně telat, koní, oslů a jejich kříženců a jelenovitých z farmového chovu mohou být poražena v hospodářství chovatele, jestliže jsou jejich orgány a maso určeny pouze pro spotřebu v domácnosti chovatele, to znamená, že splňují podmínky domácí porážky. V případě patologických či jinak podezřelých nálezů může chovatel požádat o veterinární vyšetření – prohlídku. Vyšetření může ve zvláštním případě v rámci mimořádných veterinárních opatření nařídit místně příslušná veterinární správa, pokud by byla nepříznivá nákazová situace.
To znamená, že pro účely spotřeby v domácnosti chovatele je povoleno doma porazit prase a samozřejmě veškerou drůbež, ale i holuby a také například králíky nebo nutrie.
V rámci domácí porážky lze též porážet ovce a kozy. Je však nutné počítat s určitými omezeními vyplývajícími z EU legislativy – nařízení o vyšetřování ovcí a koz na transmisivní spongiformní encefalopatii – TSE. Je tedy povinné nechat vyšetřit každou ovci a kozu starší než 18 měsíců na TSE, to znamená, že starší kusy budou muset být poraženy na jatkách. Dále pak je třeba počítat s tím, že od stáří 12 měsíců se musí likvidovat v asanačním podniku tzv. specifikovaný rizikový materiál, což je například lebka, páteř či slezina.
Určitou výjimkou z hospodářských zvířat jsou některé nově chované druhy zvířat. Například pštrosi musejí být poráženi na jatkách, nikoli doma. A například krokodýli, kteří začínají být chováni i v ČR nejsou jatečným zvířetem a porážet se pro jatečné účely nesmějí. O této možnosti se uvažuje, ale bude vyřešena až na úrovni orgánů EU.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *