12.07.2002 | 11:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

S restrukturalizací souhlasí

Dnes skončila týdenní mise šesti zástupců veterinárních služeb členských států EU a dvou pracovníků agentury TAIEX Evropské komise z Bruselu, která posuzovala úroveň zpracovatelských závodů – jatek, bouráren, výroben a mlékáren, jak jsou připraveny na vstup ČR do EU. Ve třech skupinách navštívili 18 závodů v celé ČR, z toho 12 na Moravě a 6 v Čechách. Jednotlivě hodnotili 10 závodů, kde mají jatka, bourárnu a výrobnu, jednu drůbeží porážku, 7 mlékáren a výroben sýrů a jednu výrobnu rybích výrobků.

Státní veterinární správa ČR pro inspekci po dohodě vybrala ty podniky, u nichž se objevují nedostatky, tedy provozy, tedy které jsou v rámci tzv. pasportizace zařazeny do skupin B 2 a B 3, což znamená, že vyhovují naší legislativě s menšími nedostatky. Státní veterinární správa podle svého plánu počítá, že od 1. 1. 2004 by u nás měly existovat jenom provozy, za prvé které budou odpovídat legislativě EU zcela a ty, které za druhé budou moci produkovat pro místní trh a ty, které budou využívat přechodného období.
Předběžné závěry inspekce z agentury TAIEX jsou do jisté míry obdobné se závěry dubnové inspekce z generálního ředitelství Zdraví a ochrana spotřebitele Evropské komise (DG SANCO). Nyní zástupci veterinárních služeb členských států EU a pracovníci agentury TAIEX během své mise například zjistili, že údaje uváděné orgány veterinárního dozoru jsou i nadále věrohodné a důvěryhodné. Inspektoři totiž sledovali jak orgány veterinárního dozoru s podniky pracují, a jak ty plní jim uložená opatření. Proto je možné říci, že hodnocení inspekce z tohoto hlediska vyznívá příznivě.
Inspekce se zaměřila především na ty potravinářské provozy, které podle Státní veterinární správy ČR budou v okamžiku vstupu ČR do EU odpovídat legislativě EU, čehož mají dosáhnout především vlastními prostředky.
David Thomas konstatoval, že je dobře, že SVS vyžaduje po potravinářských závodech plány, na jejichž základě pak může kontrolovat, jak jsou plněny. Ovšem plán má sloužit především samotnému provozovateli, a nikoli jen dozorovému orgánu. Zdůraznil souhlas s právě probíhajícími pracemi na restrukturalizaci SVS v rámci krajského uspořádání. Je totiž nutné posílit vyšší stupeň dozoru státních orgánů nad úroveň okresů.
K interpreataci legislativy EU David Thomas řekl, že je vhodné se vyvarovat „nadměrné implementaci“. To také odpovídá tomu, jak SVS přistupovala k novelizaci veterinárního zákona.
Za nutné zdůraznit považoval mluvčí inspekce potěšení z kontrolního systému Státní veterinární správy. Snad jen menší připomínka, uložená nápravná opatření musejí být v dokonalé písemné podobě, včetně jejich vyhodnocení. To je také to, na co Josef Holejšovský, ústřední ředitel SVS stále klade důraz.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down