26.05.2004 | 07:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

S veterinárním zbožím do EU a ČR jen přes letiště

Dne 2. června 2004 bude slavnostně otevřena jediná naše pohraniční veterinární stanice, a to na letišti Praha Ruzyně. Jiné vnější hranice naše republika, než vzdušné totiž nemá. Prakticky již před vstupem ČR do EU probíhal zkušební provoz a nyní, po vstupu, lze říci, že všechny provozní prostory, které byly zbudovány za nemalých nákladů a velkého úsilí slouží k plné spokojenosti.

Aby bylo možné si učinit představu o fungování této pohraniční veterinární stanice (PVS) a o tom, co to „všechno stálo“ uvádíme upřesňující informace.
Výstavba pohraniční veterinární stanice Praha Ruzyně – letiště začala 17. června 2003 a byla realizována jako součást projektu PHARE 2002 s názvem „Zlepšení postupů pohraniční kontroly“. Financování projektů PHARE je z části zabezpečeno z peněz Evropské unie a z části českého spolufinancování. Stejně je tomu i tohoto projektu. Veškeré stavební práce a výstavba PVS byly financovány z prostředků Evropské unie. Nákup vnitřního vybavení potřebného pro dozorovou a provozní činnost a proškolení příslušného personálu byl zajištěn českou spoluúčastí.
Pohraniční veterinární stanice Praha Ruzyně – letiště byla postavena jako kontrolní vstupní místo do EU s cílem zajistit veterinární kontroly živých zvířat a živočišných produktů přicházejících z třetích zemí; a to za účelem ochrany území EU před zavlečením nákaz zvířat a nemocí přenosných ze zvířat na člověka a před dovozem zdravotně závadných živočišných produktů. Tato stanice je velkým přínosem pro české obchodní kruhy, jimž usnadňuje obchodování s výše uvedenými komoditami se třetími zeměmi.
Pohraniční stanice byla Evropskou komisí schválena jako vstupní místo do EU; a to pro následující komodity:
- živočišné produkty určené k lidské výživě (mražené, chlazené, bez teplotních nároků),
- živočišné produkty určené k jiným účelům než lidské výživě – krmiva, suroviny pro farmaceutické a technické využití apod. (mražené, chlazené, bez teplotních nároků),
- zvířata – registrovaní koňovití, další zvířata (mimo skot, prasata, ovce a kozy),
Kontrolu přicházejících zásilek pak provádějí zaměstnanci Městské veterinární správy v Praze.
Legislativně je záležitost PVS Praha Ruzyně (v souladu s předpisy Evropské unie) zakotvena v zákoně 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů (§ 32 až 38 – dovoz z třetích zemí) a příslušných prováděcích předpisech.
Přes všechny problémy, které vybudování pohraniční veterinární stanice provázely, se podařilo vše dovést do zdárného konce. Všem, kdo se na zdaru podíleli, náleží, nejen podle slov Josefa Holejšovského, ústředního ředitele Státní veterinární správy, velký dík.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down