Sars infikuje také kočky

Kočky infikované virem Sars vykazují příznaky nemoci a mohou virus přenášet.

Vědci v Erasmus Medical Centre v Rotterdamu zjistili, že kočky infikované virem Sars vykazují příznaky nemoci a mohou virus přenášet. Pokusně infikovali domácí kočky a fretky virem, který izolovali z pacienta zemřelého na Sars. Zvířata měla typické respiratorní symptomy a přenesla infekci na jiná zvířata. Již dříve se vědělo, že kočky v Hongkongu jsou nosiči viru.Virolog, prof. Osterhaus ze zmíněného institutu však pokládá za málo pravděpodobné, že se člověk infikuje prostřednictvím kočky. Nedomnívá se ani, že bude-li několik málo koček infikovaných při vypuknutí nákazy v Hongkongu, budou představovat nebezpečný vektor. Přesto výsledky pokusů jsou dalším důkazem vysoké infekciozity nemoci, na kterou zemřelo více než 750 lidí. I když se další případ onemocnění několik měsíců neobjevil, konec výstrahy pro Sars neplatí. Prof. Osterhaus varuje, že virem mohou být infikované i jiné druhy zvířat; není nepravděpodobné, že se virus vyskytuje u jiných druhů rezervoárových zvířat.

Sars infiziert auch Katzen. Praktische Tierarzt 2004;1:95.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *