Seminář zdravotní problematika včel

V aule Veterinární a farmaceutické univerzity Brno se minulý týden uskutečnil 5. česko-slovenský seminář zaměřený na zdravotní problematiku včel.

Seminář je již pátým rokem pořádán pod záštitou Státní veterinární správy České republiky a Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky ve spolupráci s Institutem celoživotního vzdělávání Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Tematické zaměření semináře se dotklo několika oblastí v obou zemích jako například zdravotní situace v chovech včel, aktuální problematiky v zájmových i profesionálních chovech včel, eradikačního programu moru včelího plodu či výsledků kontrolní činnosti nad výrobou a zpracováním medu. Kromě obou dozorových organizací se semináře účastnili odborníci dalších organizací: Českého svazu včelařů, Ústavu včelárstva, Asociace profesionálních včelařů.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *