Sevaron poradenství – novinky v laboratorní diagnostice

Populační sérologie v chovech prasat
V chovatelsky vyspělých zemích se již delší dobu upřednostňuje prevence onemocnění v chovech prasat před klasickou léčbou. Nedílnou součástí každého preventivního programu je monitoring zdravotního stavu stáda, jehož úkolem je detekce infekce ještě předtím, než se na zvířatech klinicky projeví. Cílem všech diagnostických postupů a metod, které se pro tyto účely využívají, je zjistit původce onemocnění a imunitní stav prasat. Pro tento typ stádové diagnostiky jsou nejvhodnější sérologické metody. Populační sérologie slouží nejen k přímému zjištění specifických protilátek vyvolaných buď infekčními agens, nebo vakcinací, ale nepřímo nám odhalí i imunitní stabilitu stáda. Průběžná sérologická diagnostika také umožňuje poměrně přesně analyzovat dynamiku probíhajících infekčních procesů v chovech prasat. Možnost posoudit průběh jednotlivých onemocnění v chovu nám následně pomůže při strategickém načasování terapeutických a profylaktických zásahů, jako jsou vakcinace nebo medikace. Pomocí sérologických vyšetření také můžeme odhalit subklinické infekce probíhající ve stádě. Subklinické infekce jsou velmi často spojeny se zhoršenými produkčními parametry (snížený přírůstek, špatná konverze živin) u výkrmových prasat a ne zcela optimálními reprodukčními parametry u prasnic základního stáda. Další výhodou sérologických metod je, že protilátky jsou v krvi přítomné obvykle ve velkém množství a dají se detekovat i dlouho po infekci. Nezanedbatelným kladem je také poměrně snadný odběr vzorků krve, které se pro sérologické vyšetření používají nejčastěji.

Sevaron poradenství, s. r. o., nabízí provedení monitoringu zdravotního stavu v chovech prasat spojené s vyšetřením vzorků ve své diagnostické laboratoři. Samozřejmostí je interpretace laboratorních výsledků a vypracování léčebně-preventivních programů.
Tab. 1
Firma Sevaron poradenství, s. r. o., se spolu se svou diagnostickou laboratoří přestěhovala do nové budovy na ulici Palackého 163a v Brně-Králově Poli. V návaznosti na nové prostorové možnosti a laboratorní vybavení rozšiřujeme naši nabídku o další vyšetření a služby:
• sérologické vyšetření (ELISA): Haemophilus parasuis, prasečí cirkovirus (IgG, IgM protilátky), parvovirus prasat, PRRS, Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida – dermonekrotoxin,
• enzymatický imunotest na detekci toxinů u Clostridium difficile,
• vyšetření krmiv – kultivace plísní a kvantitativní stanovení hladin mykotoxinů (zearalenon, T-2 toxin, vomitoxin-DON),
• bakteriologické vyšetření zaměřené na kultivaci a stanovení MIC u Brachyspira hyodysenteriae,
• bakteriologické a sérologické vyšetření z biologického materiálu drůbeže a malých zvířat,
• zavádíme svoznou linku pro tyto okresy: Brno-venkov, Přerov, Blansko, Svitavy, Břeclav, Uherské Hradiště, Hodonín, Třebíč, Jihlava, Vyškov, Kroměříž, Zlín, Olomouc, Znojmo, Prostějov, Žďár nad Sázavou,
• v nejbližší době chystáme akreditaci laboratoře.
Nejdůležitějšími zásadami laboratoře společnosti Sevaron poradenství, s. r. o., jsou i nadále rychlost, interpretace výsledků s pomocí znalosti klinické situace v konkrétním chovu a diskrétnost.
Přehled vyšetření prováděných v diagnostické laboratoři:
• patologicko-anatomické vyšetření a diagnostika příčiny úhynu zvířat,
• kompletní bakteriologické vyšetření z biologického materiálu – identifikace původců onemocnění, stanovení citlivosti bakterií k antimikrobiálním látkám, určení sérovarů u daných mikroorganismů,
• sérologické vyšetření krve,
• biochemické vyšetření krve, moči,
• hematologické vyšetření,
• virologické vyšetření biologického materiálu,
• histologické vyšetření,
• cytologické vyšetření,
• toxikologické vyšetření,
• parazitologické vyšetření biologického materiálu,
• vyšetření krmiva,
• kontrola účinnosti dezinfekce ploch, přístrojů a prostředí stájí,
• speciální uchování bakteriálních kmenů pro výrobu autogenních vakcín.

MVDr. Linda Czanderlová
Sevaron poradenství, s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *