Sexované sperma býků

chce zařadit do své nabídky stále větší počet inseminačních stanic.

Sexované sperma v celosvětovém měřítku nabízela doposud jediná anglická plemenářská společnost Cogent. Americká inseminační stanice CRI hodlá sexované sperma býka Monsanto začít nabízet ve druhé polovině roku 2006. Produkt s názvem „průkazné sperma“ v současné době ještě prochází nezbytnými testy. Inseminační stanice Nordrind se sídlem ve Verdenu (Dolní Sasko) spolupracuje se Spolkovým zemědělským ústavem (FAL) v Braunschweigu na vývoji vlastní metody. Bude se zaměřovat pouze na sperma vybraných býků. Kromě toho projde sperma po ukončení procesu třídění speciální úpravou. Pomocí tzv. sexcess metody bude podle vývojových pracovníků možné u jalovic dosáhnout vyššího procenta zabřezlých. Bavorská inseminační stanice Meggle v současné době dozoruje testaci sexovaného semene firmy Sepatron. S dokončením pokusů se počítá na konci roku 2006. Také plemenářská společnost Holland Genetics (HG) v současné době vyvíjí zvýšené úsilí s cílem vyprodukovat sexované sperma. Jakou technologii bude při separaci používat, nebylo dosud zveřejněno. Také tato společnost počítá s uvedením sexovaného spermatu na trh do konce roku 2006.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *