31.07.2009 | 08:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Seznam potravinářských předpisů ES

Horizontální a komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin

V každé části jsou názvy vybraných předpisů uvedeny v tematicky uspořádaných přílohách.
Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná. Plné znění předpisů (nyní již i v češtině) lze najít v Úředním věstníku ES (Official Journal EC) v tištěné nebo elektronické formě.

1. část. Horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin

Příloha 1: HYGIENA A BEZPEČNOST V POTRAVINOVÉM ŘETĚZCI
Příloha 2: VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, PRAVIDLA PRO PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
2.1 Veterinární opatření – obecně
2.2 Ochrana před přenosnými chorobami ve Společenství
2.3 Opatření v nových členských státech
2.4 Opatření při dovozu potravin živočišného původu z třetích zemí
2.5 Třetí země a podniky schválené pro dovoz živočišných produktů do Společenství

Příloha 3: OPATŘENÍ U POTRAVIN ROSTLINNÉHO PŮVODU
3.1 Ochrana rostlin
3.2 Rozhodnutí o nezařazení určitých látek do přílohy směrnice 91/414/EHS
3.3 Rezidua pesticidů
3.4 Dovoz rostlinných produktů ze třetích zemí

Příloha 4: DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
4.1 Úřední dozor nad potravinami
4.2 Laboratorní praxe, referenční laboratoře
4.3 Koordinovaný monitorizační program Společenství
4.4 Plány monitoringu jednotlivých zemí

Příloha 5: PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN
5.1 Přídatné látky
5.2 Vonné a chuťové látky
5.3 Pomocné látky

Příloha 6: KRMIVA
6.1 Obecné požadavky na krmiva
6.2 Doplňkové látky v krmivech

Příloha 7: KONTAMINANTY - kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů
7.1 Ochranná opatření ohledně kontaminantů
7.2 Požadavky na kontrolu a metody odběru vzorků a analýzy

Příloha 8: OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN, NUKLEÁRNÍ NEHODY
8.1 Ozařování potravin
8.2 Opatření po nukleární nehodě nebo jiné radiologické události

Příloha 9: MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI
9.1 Obecné
9.2 Plasty
9.3 Celulóza
9.4 Keramika
9.5 Aerosoly

Příloha 10: OZNAČOVÁNÍ
10.1 Všeobecné
10.2 Speciální označování u určitých skupin potravin
10.3 Geografické označování a označování původu
10.4 Výrobky s se zvláštními vlastnostmi - certifikace specifického charakteru

Příloha 11: HMOTNOSTI A OBJEMY

Příloha 12: ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

Příloha 13: ZMRAZENÉ POTRAVINY

Příloha 14: PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Příloha 15: GENOVÉ MANIPULACE A POTRAVINY NOVÉHO TYPU
15.1 GMO – obecné
15.2 Specificky zaměřená rozhodnutí – schválené/zakázané GM-plodiny
15.3 Potraviny a složky nového typu

Příloha 16: OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
16.1 Organizace EU
16.2 Spolupráce institucí či států
16.3 Opatření pro ochranu zdraví (kromě chemických látek)
16.4 Chemické látky
16.5 Výzkum
16.6 Zemědělské otázky
16.7 Potravinová pomoc
16.8 Různé

2. část. Komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin

Příloha 17: MASO A MASNÉ VÝROBKY
17.1 Hygiena masa uvnitř Společenství
17.2 Klasifikace a dělení jatečných těl
17.3 Označování masa a masných výrobků
17.4 Pravidla pro podniky ve Společenství

Příloha 18: DRŮBEŽÍ MASO A VEJCE
18.1 Požadavky na drůbeží maso a vejce
18.2 Obchodní normy pro drůbež
18.3 Obchodní normy pro vejce

Příloha 19: RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
19.1 Obecné požadavky
19.2 Laboratoře, inspekce, metody analýzy
19.3 Obchodní normy pro produkty rybolovu a výrobky z nich
19.4 Zvláštní opatření

Příloha 20: MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
20.1 Opatření pro mléko a mléčné výrobky
20.2 Metody analýzy mléka a mléčných výrobků (kromě kaseinů)
20.3 Požadavky na roztíratelné tuky
20.4 Požadavky na kaseiny a kaseináty

Příloha 21: JEDLÉ OLEJE
21.1 Požadavky na olivový olej
21.2 Kyselina eruková
21.3 Jiné jedlé oleje

Příloha 22: OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
22.1 Obchodní normy pro čerstvé ovoce a zeleninu (vč. třídění, balení a označování)
22.2 Obchodní normy pro suché plody
22.3 Inspekce, certifikace a zvláštní opatření u čerstvého ovoce a zeleniny
22.4 Zpracované ovoce a zelenina (včetně sušeného a šťáv)

Příloha 23: OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
23.1 Normy jakosti
23.2 Metody analýzy

Příloha 24: CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
24.1 Cukr
24.2 Med
24. 3 Kakao a čokoládové výrobky

Příloha 25: KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY

Příloha 26: PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

Příloha 27: LIHOVINY –metody měření

Příloha 28: VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
28.1 Pravidla pro výrobu vín a uvádění do oběhu (enologické postupy, označování, odchylky při dovozu vín apod.)
28. 2 Pravidla pro aromatizované nápoje a koktejly s obsahem vína
28.3 Provádění kontroly a analytické metody
28.4 Obchodování s třetími zeměmi

Příloha 29: KOSMETIKA
29.1 Požadavky na kosmetické výrobky
29.2 Metody analýzy

Příloha 30: TABÁKOVÉ VÝROBKY

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down