10.12.2018 | 11:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Sezónní dynamika invazní hlístice Ashworthius sidemi u volně žijících přežvýkavců v ČR

Vadlejch J., Magdálek J., Rylková K., Forejtek P., Čadková Z. Sezónní dynamika invazní hlístice Ashworthius sidemi u volně žijících přežvýkavců v ČR. Seasonal dynamics of an invasive nematode Ashworthius sidemi in wild ruminants in the Czech Republic. Veterinářství 2018;68(12):869-875.

SOUHRN

 Ashworthius sidemi je invazní parazit přežvýkavé spárkaté zvěře. O biologii této hematofágní hlístice, včetně faktorů, které ovlivňují její výskyt v průběhu roku, bylo dosud publikováno pouze omezené množství informací. Cílem této studie proto bylo popsat sezónní dynamiku hlístice A. sidemi v aktuálních klimatických podmínkách České republiky. Z českých oborních chovů byly získány gastrointestinální trakty různých druhů spárkaté zvěře. S využitím helmintologické pitvy byla invazní hlístice prokázána u 48 % jedinců vyšetřované zvěře. Dospělci i larvální stadia A. sidemi byli ve slezech spárkaté zvěře zjišťováni v průběhu celého roku. Výskyt dospělých hlístic nebyl ročním obdobím ovlivněn, larvy však byly častěji detekovány v zimě a na jaře. Abundance dospělců A. sidemi se ve sledovaných ročních obdobích lišila. Nejvyšší průměrné intenzity (721 jedinců) dosahovala infekce na jaře, nejnižší (45 jedinců) pak na podzim. Tato studie dále prokázala, že v současných klimatických poměrech střední Evropy hlístice sidemi, nevyužívá hypobiózu jako výhradní strategii pro přežití zimy. V tomto ročním období byli u poloviny vyšetřených zvířat detekováni hematofágní dospělci (průměrná intenzita 299 jedinců). Při podrobném epizootologickém průzkumu, který probíhal v jedné z obor, bylo s využitím PCR diagnostiky zjištěno, že samice A. sidemi uvolňují svá vajíčka do prostředí od května do října. Naše studie poskytuje zcela zásadní informace o aktuálních rysech sezónní dynamiky alochtonní hlístice A. sidemi, které mohou napomoci při úspěšném tlumení infekcí a prevenci proti dalšímu šíření tohoto invazního parazita.

 

SUMMARY

 Ashworthius sidemi is an invasive parasite of cloven-hoofed animals. So far, only limited information concerning the biology of this haematophagous nematode, including factors affecting its seasonal occurrence,

has been published. The aim of this study was to describe the seasonal dynamics of the nematode sidemi in the current climatic conditions of the Czech Republic. Gastrointestinal tracts of various clovenhoofed

species were obtained from Czech game reserves. Using helminthological dissection procedures, an invasive nematode was detected in 48 % of the evaluated animals. The adult and larval stages of

  1. sidemi were recovered from the abomasa of cloven-hoofed animals over the survey period. The prevalence of adults was not affected by season; however, larvae were detected more often in winter and spring.

The abundance of A. sidemi adults differed between seasons. The highest average intensity (721 individuals) was observed in spring, with the lowest (45 individuals) in autumn. During our survey, it was evident

that hypobiosis was not the main winter survival strategy of A. sidemi under the current climate conditions of Central Europe. Throughout the winter season, haematophagous adults were recovered from half of the

examined animals (average intensity of 299 individuals). During our epidemiological research conducted at one game reserve, we determined, using a PCR test, that A. sidemi females shed eggs from May to

October. Our study provides essential data regarding current seasonal dynamic patterns of an invasive nematode. This information can help both to control A. sidemi infections and prevent them from spreading.*

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down