Síť stanic pro handicapovaná zvířata potřebuje rozšířit

Národní síť stanic pro handicapované živočichy v Česku, ve které je nyní zařazeno 26 zařízení a která péčí o zraněná a nemocná zvířata pokrývá stoprocentně celou republiku je ojedinělou v rámci Evropy. Český svaz ochránců přírody (ČSOP) se nyní snaží o její rozšíření.

Zařazení do národní sítě je pro záchrannou stanici vážným krokem, upozornil předseda ČSOP Pešout. Zavazuje se totiž k celé řadě povinností, musí mimo jiné splnit přísná veterinární a hygienická kritéria. Stavby, do nichž zvířata umisťuje, musí odpovídat chovatelským normám a musí být řádně zkolaudovány.
Optimální by podle Pešouta bylo, kdyby jedna stanice pokrývala svými službami území tří až pěti „malých“ okresů. Území působnosti jednotlivých stanic se značně liší rozlohou, některé stanice se ale starají o podstatně větší region.
ČSOP je připraven se o zkušenosti s provozem stanic podělit po vstupu Česka do EU i s ochránci přírody v dalších zemích. „Pokud máme informace, podobná síť v žádné z nich neexistuje,“ řekl Pešout. S evropskými ekology už ale nyní spolupracují a čerpají od nich řadu zkušeností.
Nejvýznamnějším zdrojem financování provozu záchranných stanic by tak měli zůstat místní sponzoři. ČSOP jim bude hledat pouze „národní“ sponzory, kteří by přispěli na nadstandardní vybavení stanic, třeba odchytová zařízení. Svaz bude také pomáhat metodicky a zajistí celostátní propagaci stanic.
Zdroj: ČTK

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *