Skončila další inspekce komise EU

S inspekcemi Evropské komise, jaká se v tomto týdnu u nás věnovala BSE v celé šíři, mají své zkušenosti všechny členské země Unie. Vždy inspektoři zjistí nějaké nedostatky. A my, Státní veterinární správa ČR, jsme potěšeni, že u nás zásadně převažují slova chvály nad doporučeními.

Čtyři inspektoři se rozdělili do dvou týmů a od pondělí do pátku se věnovali kontrole, jak veterinární legislativa, přijímaná veterinární opatření, a veškeré uváděné údaje a doklady odpovídají praxi. Zaměřili pozornost na pasivní a aktivní kroky vůči BSE, to znamená na legislativu a na vše, co se týká identifikace skotu, označování specifikovaného rizikového materiálu (SRM) na jatkách a v asanačních podnicích. Zjišťovali, „jak hrají“ kilogramy získaného SRM s kilogramy zpracovaného a kilogramy moučky, a jak je tato surovina likvidována. Vyjádřili názor, že tato praxe je správná a účinná.
Na závěrečném předběžném vyhodnocení inspekce na BSE doporučili odborníci z Bruselu urychlit postup sjednocování evidence skotu, kterou z pověření Ministerstva zemědělství vede Českomoravská společnost chovatelů, aby dokonale odpovídala požadavkům Státní veterinární správy. Při této příležitosti však ocenili již podniknuté kroky, na jejichž základě lze vstupovat do databáze centrální evidence a ověřovat si původ zvířat i když to zatím mohou jen inspektoři okresních a městských veterinárních správ.
Bruselští inspektoři při všech namátkových kontrolách na jatkách shledali dobrou veterinární evidenci poraženého skotu. To znamená, že na všech dokumentech, tj. v průvodních listech skotu, a veterinárních osvědčení pro přesun souhlasila na jatkách evidenční čísla zvířat, věk zvířete, a to ve všech případech.
Ovšem, co se týká evidence zvířat, nesmí například docházet k tomu, aby počet chovaných zvířat nesouhlasil s počty uváděnými v centrální evidenci. Je třeba dozorovat, jak chovatelé plní svou povinnost ohlašovat všechny změny.
K postupu veterinárního dozoru, způsobu vedení evidence a dokladování přijímaných opatření neměli inspektoři z Bruselu připomínek. I tentokrát deklarovali důvěryhodnost našeho veterinárního dozoru.
Ve svých doporučeních pak nejvíce zdůraznili, že prvním předpokladem bezpečnosti potravin živočišného původu je právě dokonalá evidence.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *