26.04.2002 | 01:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Skončila inspekce z Bruselu

Snad nejrozsáhlejší a nejobsáhlejší inspekce z EU za poslední dva roky na dnes skončila. Předmětem této inspekce z generálního ředitelství Zdraví a ochrana spotřebitele Evropské komise (DG SANCO) bylo, jak si umíme poradit s hygienou potravin, hlavně však s uplatňováním povinnosti evidovat a registrovat všechna hospodářská zvířata, ale především to, jak jsou na tom potravinářské závody z hlediska legislativy EU.

Tři dvoučlenné týmy inspektorů navštívily od 15. do 26. dubna 26 hospodářství, jatek a zpracovatelských závodů, a to včetně Českomoravské společnosti chovatelů, a.s., která je ministerstvem zemědělství pověřena vedením centrální evidence hospodářských zvířat.
Inspekční týmy se zaměřily především na ty potravinářské provozy, které podle SVS ČR budou v okamžiku vstupu ČR do EU odpovídat legislativě EU, a na závody, které požádaly, aby pro ně bylo vyjednáno přechodné období. Z toho lze usuzovat, že Evropská komise po našem vstupu do Unie nepočítá s existencí dalších závodů s velkou kapacitou kromě závodů již schválených a obou uvedených skupin. Závody s malou kapacitou mohou existovat též, splní-li podmínky legislativy EU. S velkou pečlivostí inspekce sledovala, jak byly závody informovány o možnosti požádat o přechodná období.
Kontrolována byla i správnost identifikace a registrace zvířat. Inspektoři srovnávali skutečnost zjištěnou na hospodářstvích s údaji v centrální evidenci (kterou je pověřena vést Českomoravská společnost chovatelů, a. s.). Inspekce dobře registruje přechod správního členění naší republiky z okresů na kraje a připomněla to, s čím Státní veterinární správa počítá – nahradit systém sledování pohybu zvířat mezi okresy systémem sledování pohybu zvířat mezi kraji. Při této příležitosti inspektoři doporučili vyžadovat akreditaci soukromých veterinárních lékařů pro vydávání osvědčení pro přesun zvířat jatka. O tom jednal Josef Holejšovský, ústřední ředitel SVS ČR, s představiteli Komory veterinárních lékařů již na posledním sněmu komory 27. 10. 2001.
Bruselští inspektoři během své mise zjistili, že údaje uváděné na veterinárních osvědčeních pro přesun v absolutní většině souhlasí s údaji ve veterinární evidenci a v podstatě i s centrální evidencí. Proto je možné říci, že hodnocení inspekce vyznívá příznivě.
Zejména v souvislosti se zjištěním nedávné inspekce, která zjišťovala v Rakousku úroveň ochrany před BSE, lze závěry té „naší“ hodnotit pozitivně. Úroveň státního veterinárního dozoru je vysoká, personální obsazení kvalitní a v podstatě zatím s dostatečným počtem pracovníků, například na rozdíl od situace v Rakousku. Ovšem personální zajištění všech potřebných míst veterinárního dozoru má jistý háček. S rozšiřující se legislativou a rozšiřujícím se dozorem nad celým potravním řetězcem stále přibývá povinností. V této souvislosti již Josef Holejšovský upozorňoval, že věkový průměr „státních“ veterinářů přesahuje padesát let, a to bychom přece jen měli uvažovat o určitém navýšení počtu pracovníků.
Podle bruselské inspekce má naše evidence a registrace hospodářských zvířat dobrý základ, je však potřeba podobně jako u našich jižních sousedů věnovat pozornost zpětným kontrolám jatka – chovatel. Náš systém je dobře zavedený, ale v současné podobě se rozbíhá teprve od počátku dubna, tudíž je logické, že má své rezervy a je třeba apelovat na uvědomělost a kázeň všech, koho se týká, zejména chovatelů a jejich povinnosti hlásit změny. Rezervu má i centrální evidence, kterou má na starosti Českomoravská společnost chovatelů, a.s.. Inspektoři konstatovali, že od doby, zhruba před rokem, kdy nám z Bruselu doporučovali změnit a zdokonalit systém evidence hospodářských zvířat, došlo ke znatelnému pokroku. Je však nutné, aby systém před vstupem dosáhl funkční dokonalosti. Například zlepšit vstup orgánů státního veterinárního dozoru do databáze centrální evidence s možností ji přímo ovlivňovat.
Důležité je podniknout takové kroky, které by vyloučily všechny nesrovnalosti v údajích. To znamená, že musejí bezpodmínečně souhlasit stavy u chovatele a stavy v centrální evidenci. Takový jeden případ bohužel inspekce zjistila. Chovatelé musejí, jak zákon ukládá, do týdne hlásit všechny změny a to se samozřejmě týká i jatek a asanačních podniků. Přitom se oprávněně očekává bezpodmínečně dokonalé a důsledné zaznamenání všech údajů do centrální evidence.
Vybavení počítači je sice dobré, jistý problém je s obměnou techniky, s nákupem licencí na komerční software. Nejde totiž jen o shromažďování dat, ale i o možnost využívání takovýchto programů pro čerpání prostředků z dotačních titulů jak našich, tak především z podpůrných fondů EU. Z těch podpůrných fondů a programů, se kterými mají dobré zkušenosti evropští zemědělci.
Každopádně Státní veterinární správa ČR chápe i tuto inspekci z Bruselu jako vítanou supervizi a potvrzení vlastní kontrolní činnosti.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down