21.09.2004 | 07:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Slatter D. Textbook of Small Animal Surgery – 1st and 2nd volumes (Učebnice chirurgie malých zvířat – 1. a 2. díl). Philadelphia; W. B. Saunders, 2003:2714. ISBN 0-7216-8607-9.

O přízeň čtenářů se vždy ucházelo relativně velké množství učebnic chirurgie malých zvířat, z nichž valnou většinu bylo možné shlédnout i na pultech prodejce veterinárních učebnic u nás. Přestože šlo téměř vždy o anglicky psanou literaturu, našla si tato díla bez problému zaujaté čtenářstvo i mezi českými veterinárními lékaři.

U praktiků jsou jednoznačně preferovány knihy s velkými barevnými obrázky bez většího množství únavného textu, na jehož zdolání teď již nemají čas a v pregraduálním studiu jim byly tyto poznatky rafinovaně zatajeny. Z pohledu praktického veterinárního lékaře patří jistě mezi hlavní kritéria pro výběr učebnice chirurgie přehlednost, barevnost, množství ilustrací, jejich názornost a pochopitelnost jednotlivých postupů a technik. Do hlavních kritérií pro volbu knihy zcela jistě nepatří kapitoly z patofyziologie, techniky správného oblékání chirugických oděvů, roušky a rukavic, techniky správného rouškování pacienta, držení skalpelu a pinzety, sterilizace nástrojů a typy uzlování.
Předkládané rozsáhlé dílo autorského kolektivu, jehož rozsah odpovídá počtu obyvatel menšího města, pod taktovkou Douglase Slattera je stálice na knižním trhu již od roku 1985, kdy vyšlo první vydání. V roce 1993 následovalo vydání druhé a až v tomto roce vydání třetí. Publikace je vzhledem k rozsahu dvoudílná a dělá si ambice stát se „dílem Ettingerova typu“ v oblasti chirurgie malých zvířat. Je to těžká (nejen hmotností), hutná a podrobná dvousvazková učebnice, která byla jistě psána s vědomím zachování úplnosti a vyčerpanosti témat. Chirurgie je zde pojata velmi obšírně a obsahuje jak popis všech základních operačních technik, tak i ony méně vzrušující pasáže zmíněné výše.
V díle prvním je rozsáhle probrána chirurgická biologie, což jsou kapitoly orientované na hojení ran, roli nutrice v procesu hojení ran, základy infuzní terapie a transplantační medicíny. Následuje kapitola o sterilizaci, předoperační přípravě pacienta, chirurgickém instrumentariu a obecně technickém zázemí nutném k provozování chirurgie. Najít zde lze také typy uzlování, bandážování, drénování ran atd. Poté jsou řazeny již orgánově a lokálně specifikované kapitoly pojednávající o chirurgických technikách na kůži a tělních dutinách, herniích, gastrointestinálním, respiračním, kardiovaskulárním, hemolymfatickém a nervovém systému. Druhý díl podrobně probírá problematiku chirurgie oka a okolních struktur, reprodukčního, močového, endokrinního a muskuloskeletálního systému, ucha, onkologickou chirurgii, anesteziologii a odborná část je zakončena kapitolou popisující výkony na zubech.
Značnou předností publikace je podrobná kapitola o oční chirurgii, což není vždy samozřejmostí. Další nemalou výhodou je také kapitola o zubních procedurách. Zklamáním pro všechny čtenáře musí být fotografická dokumentace, která je až nepochopitelně nekvalitní a připomíná spíše historický archiv nadšeného fotoamatéra. Perokresby jsou naopak velmi povedené a didaktické. Přesto je nutné upozornit na převahu textu nad obrazovou dokumentací, což učebnici předurčuje pro vážnější zájemce o chirurgii malých zvířat, učitele, studenty, ale také optimistické praktiky. Pokud má někdo v oblibě díla ucelená, vyčerpávající a podrobná, je tato kniha určena právě jemu. Kdo již vlastní předchozí vydání, bude asi zklamán poměrně masivní recyklací toho, co již lze najít ve vydáních předchozích. Přesto lze najít na knižním trhu komplexněji pojaté dílo a vhodnější referenční zdroj jen velmi obtížně.

MVDr. Martin Grym

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down