13.04.2022 | 12:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Sledování rezistence k antimikrobikům u aviárně patogenních izolátů Escherichia coli z jednodenních kuřat v chovech v ČR v roce 2021

Nedbalcová K., Stolář P., Bzdil J., Šenk D., Sládeček V., Papoušková A., Matiašková K., Zouharová M. Sledování rezistence k antimikrobikům u aviárně patogenních izolátů Escherichia coli z jednodenních kuřat v chovech v ČR v roce 2021. Monitoring of resistance to antimicrobials in avian pathogenic Escherichia coli isolates from one-day-old chickens in the Czech Republic in 2021. Veterinářství 2022;72(4):213-217.

SOUHRN
Cílem této práce bylo popsat citlivosti/rezistence u 95 izolátů aviárně patogenních Escherichia coli (APEC), u kterých byla potvrzena přítomnost genů iutA, hlyF, iss, iroN, ompT a fimC metodou PCR. Izoláty pocházely z náhodně vybraných jednodenních kuřat z chovů v ČR z roku 2021. Fenotypy citlivosti/rezistence byly zjištěny z minimálních inhibičních koncentrací (MIC) mikrodiluční metodou. Nejvíce rezistentních izolátů bylo k ampicilinu (37,9 %) a tetracyklinu (35,8%). Nejvíce intermediárních izolátů bylo k florfenikolu (43,2 %). U 45 izolátů (47,4 %) nebyly zjištěny žádné rezistence, ale z toho více než polovina – 24 izolátů (25,3 %) bylo intermediárních k jednomu nebo více antibiotikům, v naprosté většině k florfenikolu. U 19 izolátů (20 %) byly zjištěny multirezistence (rezistence ke třem a více antibiotikům nebo skupinám antibiotik).*

SUMMARY

The aim of this study was describe susceptibilities/resistances of 95 isolates of avian pathogenic Escherichia coli (APEC) in which the presence of the genes iutA, hlyF, iss, iroN, ompT and fimC was confirmed by PCR. The isolates originated from one-day-old chicken from the Czech Republic in 2021. The fenotypes of susceptibility/resistance were found from minimum inhibitory concentrations (MIC) by microdilution method. The most isolates were resistant to ampicillin (37.9%) and tetracycline (35.8%), for which no intermediate isolate was found. The most isolates were intermediate to florfenicol (43.2%). No resistance was found in 45 isolates (47.4%), but more than half – 24 isolates (25.3%) of isolates were intermediate to one or more antimicrobials, in the vast majority to florfenicol. Multidrug resistance (resistance to three or more antibiotics or groups of antibiotics) was found in 19 isolates (20 %).

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down