17.01.2006 | 06:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Směrnice o transportu prasat

Od r. 1987 existují v EU specifická doporučení pro transport zvířat.

Směrnice z roku 1991 (91/628/EEC) vychází ze směrnic 90/425/EEC a 91/496/EEC a je závazná pro všechny země EU. Země mimo EU musí při exportu zvířat do EU dokumentovat, že dodržují obecnou politiku EU týkající se welfare zvířat. Zvířata musí být v zemi původu před transportem prohlédnuta a i v zemi určení po vyskladnění. V roce 1995 byla směrnice 91/628/EEC revidována a nová směrnice 95/29/EC omezuje transport zvířat v rámci EU na osm hodin. Pokračovat v transportu je možné jen tehdy jestliže byla zvířata vyložena a odpočívala minimálně 24 hodin. Na základě této směrnice mohou být zvířata přepravovaná delší dobu ve specializovaných přepravních zařízeních, kde dostávají odpovídající krmivo a vodu, podlaha je podestlaná a je umožněn přímý přístup ke zvířatům včetně odpovídajícího ventilačního systému;
- mladá zvířata, jako jsou neodstavená prasata, musí po devíti hodinách cesty minimálně hodinu odpočívat; během odpočinku musí dostat tekutinu a je-li to nutné i krmivo. Po odpočinku může cesta trvat dalších devět hodin;
- prasata mohou být přepravovaná maximálně 24 hodin. Musí mít neustálý přístup k vodě. Všechna prasata musí mít minimálně možnost ulehnout a vstát v pozici pro ně typické. Hustota osazení u prasat ve hmotnosti okolo 100 kg by neměla přesáhnout 235 kg/m2 nebo by mělo na prase připadnout 0,42 m2. Minimální podlahová plocha by se měla zvyšovat v závislosti na meteorologických podmínkách, době přepravy, plemeni, velikosti a fyzických podmínek prasat.
Nařízení rady ES č. 1255/97 (1997) specifikuje podmínky odpočinku, krmení a napájení. V nařízení rady ES č. 1040/2003 uvádí další hygienické požadavky.
Nové nařízení EC 411/98 z roku 1998 obsahuje další standardy pro přepravní zařízení na cesty přesahující dobu 8 hodin; obsahuje minimální požadavky na podestýlkový materiál, krmení, ventilaci, rozdělení prostoru a dodávku vody. Rozhodnutí komise 2001/298/EC specifikuje doplňky ke zdravotním certifikátům přepravovaných zvířat.
Zpráva Animal Health and Animal Welfare z roku 2002 obsahuje doporučení, která mají být zohledněna v budoucích směrnicích EU týkajících se transportu zvířat.
Doporučení týkající se manipulace s prasaty a požadavků na přepravní zařízení jsou následující:
- prasata mladší než 4 týdny by neměla být přepravovaná. Lepší podmínky při transportu by měla mít prasata o hmotnosti menší než 10 kg;
- při transportu by neměla být míchaná prasata z různých kotců v průběhu 6 hodin před transportem, v přepravním zařízení ani při ustájení před porážkou;
- nemělo by být povoleno bití a rýpání tyčemi do zvířat ani užívání elektrických bodců
- prasatům, která čekají před naskladněním nebo po vyskladnění musí být poskytnut prostor jehož velikost je vypočítaná podle hmotnosti a doby čekání;
- sklon rampy by měl být 8 – 10° a neměl by být strmější než 20°; podlahová plocha při transportu by měla odpovídat 0,42 m2 na stokilové prase; jsou-li prasata krmená a napájená na transportním zařízení a také zde odpočívají, měla by být podlahová plocha 0,60 m2 na stokilové prase. Prostor připadající na prase by měl stačit pro ulehnutí zvířete během cesty;
- výška oddílu určeného pro prasata by měla být 15 cm nad nejvyšším bodem zvířete v přepravním zařízení s řízenou ventilací a 30 cm nad nejvyšším bodem zvířete v zařízení s přirozenou ventilací. Při řízené ventilaci je možné uskladnění prasat ve třech patrech;
- maximálně osm hodin po začátku cesty by prasata měla odpočívat minimálně šest hodin, být nakrmena a napojena;
- prasata by měla před shromážděním a transportem hladovět maximálně deset hodin;
- při teplotě 20 °C musí prasata dostat vodu při každé přestávce (po 4,5 hod.).
- Voda musí být dostupná pouze při zastavení, ne při pohybu vozidla;
- prasata by měla dostat krmivo na začátku přestávky v cestě trvající šest nebo více hodin
- prasnice v laktaci, jejichž selata byla odstavovaná během posledních 48 hodin, by neměly být přepravovány; je-li transport nutný, neměl by trvat déle než čtyři hodiny.
Na základě zprávy Vědeckého výboru pro zdraví a welfare zvířat z roku 2002 přijala Evropská komise navržené směrnice. EU schválila upravenou Dohodu Rady Evropy o mezinárodní přepravě zvířat shodnou s posledním návrhem Komise a existující legislativou EU (IP/04/773, 2004). Nová směrnice Rady obsahující přísná nařízení ohledně welfare při transportu zvířat vejde v platnost v roce 2007 (IP/04/1391, 2004).

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down