Zaujme vláda k zákazu kožešinových farem neutrální postoj?

K návrhu poslanců z různých stran na zákaz kožešinových farem zaujme vláda zřejmě neutrální postoj. Vyplývá to z návrhu stanoviska pro jednání vlády. Podle něj by se od roku 2017 nesměly nové farmy zakládat a do konce roku 2018 by měly ukončit svou činnost.

„Zákaz by se neměl týkat chovů králíků, kde je kožešina pouze vedlejším produktem. Chovat a usmrcovat zvířata primárně za účelem získávání kožešin je v 21. století těžko přijatelné. Nemluvě o tom, že podmínky držení naprosto neodpovídají etologii chovaných druhů,“ řekl již dříve spolupředkladatel novely zákona na ochranu zvířat proti týrání poslanec Robin Böhnisch (ČSSD).
V návrhu stanoviska je uvedeno, že vláda souhlasí s východisky, z nichž předložený návrh vychází. Poukazuje však na některé problémy, které předloha přináší, např. o ustanovení zákona, které umožňuje legálně zabít zvíře, pokud jde o využití produktů zvířete chovaného pro produkci kožešin. Toto ustanovení poslanecký návrh nemění a podle vlády bude nutná jeho úprava.
Také dvouletá lhůta pro ukončení činnosti současných farem není podle vlády podložena odpovídajícími rozbory, které by vycházely z reálného ekonomického stavu farem v ČR. Podle názoru vlády také poslanecký návrh zakazuje výrobu určitého výrobku, a proto bude nutné, aby ho schválila Evropská komise. Odložit jeho účinnost bude nezbytné, aby k němu mohl případně vyjádřit své stanovisko i jiný členský stát Evropské unie.
Na výrobu kožešin se u nás nejvíce chovají norci a lišky. Počet farem se ale dlouhodobě snižuje. Podle veterinárních lékařů bylo v roce 2000 provozováno 26 farem. Nyní je devět aktivních farem, loni skončil chov ve Zbýšově a chov lišek v Křižanovicích, kde podle Státní veterinární správy (SVS) pokračuje chov norků.
Zdroj: www.ctk.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *