02.01.2008 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Šnirc J., Sokol J., Seginko J., Hera A. a kol.: Klinická veterinárna farmakológia. Martin; Neografia a. s. 2007:1184. První vydání. ISBN 978-80-88892-75-5.

Nová kniha je široce koncipovaným dílem autorského kolektivu 56 odborníků z českých a slovenských univerzit, výzkumných pracovišť i pracovišť státní správy, po mnoha letech první dvojjazyčnou publikací v oboru. V knize je na farmakologii nahlíženo jako na multidisciplinární vědní obor a poznatky a informace jsou podávány v rovině současných moderních náhledů na terapii a používání léčiv u zvířat.

Nová kniha, která se dostává ke studentům i široké odborné veřejnosti, je dlouho očekávanou publikací, přinášející souborné informace z veterinární farmakologie. Je široce koncipovaným dílem autorského kolektivu složeného z 56 odborníků z českých a slovenských univerzit, výzkumných pracovišť i pracovišť státní správy, po mnoha letech první dvojjazyčnou publikací v oboru. V knize je na farmakologii nahlíženo jako na multidisciplinární vědní obor a poznatky a informace jsou podávány v rovině současných moderních náhledů na terapii a používání léčiv u zvířat.
Kniha je rozdělena do 42 kapitol, které tvoří čtyři neformální oddíly.
V prvním jsou kapitoly věnované základům obecné farmakologie. Jsou zde shrnuty poznatky z farmakokinetiky a dozologie léčiv i otázky hygieny potravin získávaných ze surovin živočišného původu, v souvislosti s používáním léčiv u zvířat.
Kapitoly ve druhém oddíle – na dalších přibližně 400 stranách – jsou koncipovány převážně z pohledu speciální farmakologie. Problematika léčiv je zpracována podle jednotlivých orgánových systémů – dermatologika, dýchací systém, trávící systém, antipatrazitika, antimikrobní látky, terapie reprodukce, mléčné žlázy, centrální a periferní nervový systém, kardiovaskulární systém a krev, renální systém. Odlišným způsobem, spíše
z klinického pohledu, jsou podány souborné kapitoly terapie bolesti a terapie poruch pohybového aparátu.Velmi významné je zařazení kapitol z některých nových souvisejících oborů, jako je imunotoxikologie, imunofarmakologie, onkologie či genomika. Zajímavým rozšířením jsou kapitoly o homeopaticích, fytofarmacích či doplňkových látkách.
Třetí oddíl – vlastní klinická farmakologie – je tvořen tabulkovými přehledy jednotlivých poruch a onemocnění s jejich charakteristikou, diagnostikou a terapií, případně prevencí. I tento tabulkový přehled je členěn do kapitol podle orgánových systémů, obdobných jako v předchozí části.
Ve čtvrtém oddíle jsou uvedeny kapitoly z širšího pohledu kontaktující s problematikou klinické veterinární farmakologie, jako je welfare a ochrana zvířat, zoonózy, imunoprofylaxe zvířat, farmakovigilance, zásady jištění jakosti a bezpečnosti léčiv či legislativní normy.
Závěrečnou část tvoří dvě strany značek a zkratek, čtyři strany výkladového slovníku odborných pojmů a osmnáct stran rejstříku. Vzhledem k rozsáhlosti publikace a specializace textu by byl větší rozsah těchto doplňkových částí jistě vítaný. Publikace není doplněna žádnými přílohami, obrázky či fotografiemi, schémat či grafů v textu je poměrně velmi málo.
Kniha je provedena na kvalitním papíře s pevnou a elegantní vazbou. Tisk je kvalitní, písmo vzhledem k rozsahu informací zvoleno drobné a i styl tisku je úsporný, v některých částech i částečně na úkor přehlednosti. Vzhledem k rozsáhlému kolektivu autorů se v některých kapitolách nepodařilo udržet stejný styl. Většinou je styl podřízen maximální úspornosti, někdy až na úkor vysvětlení celé problematiky, v některých kapitolách však autoři sáhli až k podrobnostem, např. popisy laboratorních metodik, provozních postupů či jednotlivých položek formulářů. Některá témata se objevují ve více kapitolách, jako např. opioidy či antiflogistika. Rozdílný je místy i přístup k citacím názvů léčiv.
Monografie Klinická veterinárna farmakológia je významným publikačním počinem. Poskytuje souhrn informací z oblasti veterinární farmakologie z pozice současného nazírání na tento obor. Zaplnila dlouholetou publikační mezeru v této oblasti a jistě se stane nepostradatelnou pro studenty i odbornou veterinární veřejnost.

MVDr. PharmDr. Radmila Zavadilová, CSc.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down