05.10.2015 | 10:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Snížení stresu koček pomocí přípravku Feliway

Počet koček chovaných v domácnosti stoupá a v některých zemích dokonce jejich počet převyšuje počet chovaných psů. Někteří majitelé koček však nenavštěvují veterinární ordinace tak často, jak by měli. Důvodem může být strach a nervozita některých koček a praktické obtíže při transportu na kliniku.

 

 

 Návštěva veterináře je stresující pro většinu zvířat, pro kočky zvlášť. Ty se cítí být ohrožené novým prostředím a kontaktem s cizími lidmi. Vliv má i předchozí negativní zkušenost, bolest nebo nešetrná manipulace. Hlavní rolí veterinářů je zajištění pohody zvířat a úleva od problémů. Ke zmírnění stresu může vést několik cest. U veterináře pomůže zkrácení čekací doby, komfortní vyšetření a omezení hlasitých zvuků nebo náhlých pohybů.

Z faciálních sekretů koček bylo izolováno pět funkčních feromonových frakcí (F1-F5). Frakce F3 by měla kočky emočně stabilizovat, zlepšovat příjem krmiva, podporovat chování vedoucí k prozkoumávání okolí a kontrolovat značkování močí. Tato frakce byla uměle vytvořena a je komerčně dostupná jako přípravek Feliway. Používání tohoto přípravku by mělo zmírnit úroveň stresu a stresového chování.

Cílem této studie bylo zjistit, zda užití přípravku Feliway sníží stres u koček a zlepší manipulaci s nimi během veterinárního vyšetření. Jednalo se o dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou klinickou studii.

Mezi jednotlivými vyšetřeními byl stůl vyčištěn standardními dezinfekčními prostředky a papírovými ubrousky, místnost byla vyvětrána, aby se omezily chemické stopy stresu uvolněné předchozím pacientem. Všechny konzultace byly vedené jedním veterinářem a hodnocení prováděl jedem pozorovatel. Konzultace trvaly 15 minut a zahrnovaly zjištění nacionál, anamnézy a provedení klinického vyšetření. Do studie byly použity originální nádobky výrobce, v polovině z nich byl alkoholový transparentní bezbarvý roztok (placebo). V druhé polovině byl roztok s feromonem. Majitelé ani veterináři nevěděli, v jaké nádobce je jaký roztok. Roztok byl aplikován na stůl 15 minut před začátkem konzultace, aby se vypařil alkohol a neovlivňoval kočku svým pachem.

Chování koček bylo hodnoceno pomocí tří kritérií. Dvě kritéria byla použita pozorovatelem a jedno majitelem. Nejdřív byla hodnocena míra stresu ještě před kontaktem s vyšetřujícím veterinářem (na stupnici od plně relaxované kočky až po velmi stresovanou). Druhým kritériem byla možnost manipulace s kočkou (od snadné až po nemožnou manipulaci). Třetím bylo hledisko majitele, který hodnotil průběh konzultace a srovnával s předchozími návštěvami.

Do studie bylo zařazeno celkem 87 koček, 29 koček (33 %) bylo vystaveno přípravku Feliway, 33 koček (38 %) placebu a u 25 koček (29 %) nebyl použit žádný spray (kontrolní skupina). Mezi skupinami nebyl žádný rozdíl v zastoupení pohlaví a v zastoupení kastrovaných nebo nekastrovaných jedinců. Průměrný věk byl tři roky (rozmezí 7 měsíců až 15,8 roku). Většina koček byla domácích krátkosrstých. U 58,1 % zvířat byla důvodem návštěvy prevence (vakcinace, odčervení), u 32,3 % pravidelná roční prohlídka a u 4,8 % vyšetření před anestezií. Zbylá zvířata navštívila kliniků kvůli kartáčování, krácení drápků nebo implantaci mikročipu.      

U koček, kde byl použit Feliway spray, byla zjištěna signifikantně nižší míra stresu. Podle pozorovatele byla manipulace s kočkami snazší, nicméně tento rozdíl nebyl statisticky významný. Majitelé koček pod vlivem přípravku Feliway však pozorovali statisticky častěji lepší relaxaci, a tak snazší manipulaci. Nebyly zjištěny rozdíly mezi kontrolní a placebo skupinou.

Výsledkem této studie je zjištění, že aplikace Feliway spraye na vyšetřovací stůl zlepší welfare koček a sníží jejich stres během veterinárního vyšetření. V této studii Feliway významně změnil chování koček a nabízí tak jednoduchý a účinný způsob, jak omezit stresovou reakci.*

 

PEREIRA, J. S., FRAGOSO, S., BECK, A., LAVIGNE, S., VAREJAO, A. S., DA GRACA PEREIRA, G. Improving the feline veterinary consultation: the usefulness of Feliway spray reducing cats´stress. J Feline Med Surg 2015;(8):17:1098612X15599420. [Epub ahead of print]

 

Z anglického originálu přeložila MVDr. Simona Králová-Kovaříková

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down