20.06.2007 | 07:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Software pro zpracování masa

Sledování kvality masných výrobků pomocí výpočetní techniky.

Na výstavě IFFA byly prezentovány souhrnné počítačové údaje v oboru zpracování masa a přípravy masných výrobků společností Comsys z německého Memmingen.
Novinka vyrobená pro oblast rozsáhlého rozšiřování kontrolního systému byla představena jako kontrolní Plus-série, která pomáhá kontrolovat a řídit mimo jiné i výrobu na jatkách. Návštěvníkům výstavy byla nabízena možnost odzkoušení servru pro obchod, který lze uplatnit v masném průmyslu. Bylo také možné konzultovat konkrétní situace při jeho použití. K vystavovaným možnostem počítačového hodnocení v masném oboru přibylo i testování pro různá pracovní místa. Počítačové uspořádání se připraví tak, aby dokonale vyhovovalo jakémukoli způsobu výroby.
Zařízení uváděné do oběhu pod názvem „Comsys WINplus+“ je možné použít pro různé případy. Existuje v různých provedeních v množství více než padesáti modulů. Systémy mohou pomoci kompletovat zboží. Sledují se jejich finanční a kvalitativní ukazatele.
V provozech masného průmyslu se také využívá vážící systém s názvem „Comsys WAAGENverbundplus+“, který umožňuje sledovat data několika různých firem a nabízí nové možnosti při průběžném sledování vyúčtování.
Kontrolní soustava „Comsys autoKALKplus+nabízí různé propočty při výrobě balíčkového masa.
Se systémem „Comsys CRVplus+“ lze podle výrobce kontrolovat veškeré uzákoněné požadavky pro jednotlivé šarže a dají se zpětně sledovat údaje při pokrytí požadavků ojedinělou metodou. Sledují se základní soubory, provádějí se zpětná hodnocení, kontroluje se záznam dat, zpracovávají se požadované úřední údaje, které se zaznamenávají na etiketách.
V programu pro jatky „Comsys SCHLACHTplus+“ je celkový jatečný proces zobrazený a rozdělený na jednotlivé technické díly porážky, kdy se hodnotí, schvalují a klasifikují a následně zúčtovávají jednotlivé části jatečných těl. Provádí se zaúčtování a pro expedici se automaticky se připravují dodací listy pro jednotlivé finanční jednotky.
V systému „Comsys ETIKETplus+“ se mohou všechny požadavky na hovězí maso uvádět na etiketách. Zákaznické požadavky lze zajistit programem „Comsys CRMplus+“.
Využívá se sběru marketingových informací pro plánování množství vyráběného zboží. Také se využívá objednávání po telefonu.
Systém „Comsys LABELplus+“ nabízí efektivní výrobu až po konečné řídící zařízení od dopravních cest až po plně automatizované označování.
Počínaje chovem dobytka se sledují údaje od výrobců s „Comsys VIEHplus+“, která hodnotí způsob chovu a sleduje kvalitu poráženého dobytka, jeho krmení v souladu s celkovým chovem, hodnotí jateční zralost. Hodnocené parametry jsou požadovány konečnými smluvními výrobci a posléze i prodejci.
Die Fleischerei 2007;58(5):64-65.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down