22.10.2013 | 01:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Souvislost mezi poraněním menisku a stupněm kulhání u psů s rupturou ligamentum cruciatum craniale (LCC)

Existuje dogma, předpokládající bolestivost poranění menisku s nutností jej chirurgicky řešit, ale objektivní důkazy pro toto tvrzení dosud chyběly

 

V poslední době je chirurgie menisků některými lékaři zpochybňována. Cílem studie bylo odhalit, zda psi s rupturou LCC a současným poraněním menisku kulhají více než se samotnou rupturou LCC. Nulová hypotéza byla ta, že pacienti se současným poškozením menisku nekulhají více. Zpracovány byly záznamy psů, předvedených s podezřením na rupturu LCC. Jako poranění menisku bylo definováno poškození mediálního menisku, které bylo chirurgicky ošetřeno během operace kolene. Analýza kinetiky chůze byla provedena s použitím Kistlerovy desky a příslušného softwaru. Všichni pacienti byli vyšetřeni před operací v chůzi (rychlost 1 – 1,3 m/s se zrychlením +- 0,5 m/s2) v limitu do 24 hodin do zákroku, výsledky byly následně statisticky zpracovány. Vstupní kritéria splnilo 18 psů, z nichž 9 mělo poranění menisku a 9 samotnou rupturu LCC. Průměrná doba trvání klinických příznaků byla u skupiny s poraněním menisku 21 dnů (9-180 dnů), u druhé skupiny pak 180 dnů (14-365), signifikantně tedy byli psi s poraněním menisku předvedeni k vyšetření dříve. Výsledky měření zatěžování končetin na silové desce prokázaly, že psi s poškozením menisků používali signifikantně nižší sílu ve vertikální rovině než psi bez poranění menisku. Žádné z dalších sekundárních měření na přístroji neukázalo signifikantně rozdílný výsledek mezi oběma skupinami.
Nulová hypotéza této studie byla vyvrácena, získaná data poskytují objektivní důkaz, že pacienti s poraněním menisku kulhají při předvedení signifikantně více než psi bez poranění menisku. Prokazuje se tím, že poranění menisku je významným faktorem vzniku bolesti u ruptury LCC. Současné chirurgické ošetření poraněného menisku je při operaci ruptury LCC nezbytné.
Wustefeld-Janssens B. G., Cowederoy E. C., Comerford E. J., Pettitt R. A., Innes J. F. The association between meniscal injury and the degree of lameness in dogs with cranial cruciate ligament rupture. In: Proceedings of the European college of veterinary surgeons annual scientific meeting. Rome, Italy; ECVS 2013.
Z anglického originálu přeložila MVDr. Jolana Snížková

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down