Společnost pro výzkum epilepsie s novou službou: určení hladiny kaliumbromidu

1 % všech psů trpí epilepsií. Léčivem první volby byl donedávna fenobarbital. Tak jako u lidí, tak i u psů nejsou výsledky vždy přesvědčivé a téměř 50 % zvířat zůstává k léčbě rezistentních. Proto nalezl ověřený kaliumbromid (Dibro-Be mono) vstup do veterinární medicíny.

Základem terapie kaliumbromidem je strukturální diagnostika; léčba musí být doprovázena kontrolou koncentrace bromidu v séru.
Jak výrobce, Dibro-Be mono, firma Dibropharm v Baden Badenu uvádí, mohou nastoupit částečné problémy s dávkováním, pokud budou v laboratoři při měření hladiny bromidu použity různé metody. Podle pravidel musí být hladiny ověřeny rentgenovou fluorescenční analýzou nebo fotometrickou analýzou, které ovšem mají částečně rozdílnou vypovídací hodnotu.
Pokud veterinární lékař zvolí nejvyšší jistotu léčby kaliumbromidem, má k této iniciativě nabídku výrobce, Biochemickou laboratoř společnosti pro výzkum epilepsie, která pro veterináře převezme sledování hladiny bromidu.
Laboratoř, která je specializována na měření koncentrace séra analeptik v humánní medicíně se nachází v Bethelu v nejznámějším centru výzkumu epilepsie v Německu. Zájemci z řad veterinárních lékařů mají možnost zaslat sérum k ověření přímo do laboratoře (cena EUR 12):
Biochemische Labor der Gesellschaft für Epilepsieforschung Bethel, Maraweg 13, D-33617 Bielefeld, tel.: +49 521 1443236

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *