Srdeční a metabolické parametry u obézních psů

U lidí je obezita nezávislým rizikovým faktorem pro vznik dysfunkce srdce související s obezitou. Jedná se o dysfunkci systolickou, diastolickou a dysfunkci endotelu cév. Navíc mají obézní lidé strukturální změny srdce s hypertrofií levé komory.

Dysfunkce srdce vzniklá v souvislosti s obezitou byla také identifikována jako součást metabolického syndromu lidí. Metabolický syndrom je charakterizován kombinací obezity, rezistence k inzulinu, dyslipidemie a hypertenze a pravděpodobně hraje velkou roli v patofyziologii dysfunkce srdce. Jak dysfunkce srdce, tak i metabolický syndrom jsou významně ovlivněny komplexem endokrinologických pochodů a změněného metabolismu látek. U obézních lidí i psů již byla prokázána hypoadiponektinemie, hyperleptinemie a leptinová rezistence. Tyto metabolické poruchy mohou vyústit v poruchu činnosti srdce jako důsledek změněného metabolismu mitochondrií myokardu, a to může vést k lokální rezistenci k inzulinu a akumulaci tuku v myokardu.

Nedávné studie provedené u psů naznačují, že mnoho složek metabolického syndromu (prozánětlivý status, hypoadiponektinemie, hyperleptinemie a inzulinová rezistence) se také vyskytuje u obézních jedinců. U obézních psů byla také zjištěna hypertrofie levé komory bez systémové hypertenze, nicméně na toto téma bylo provedeno málo studií.

Medián věku obézních psů byl 7 let (rozmezí 1-12), u psů s ideální hmotností to byly 4 roky (rozmezí 1-10). U obézních psů byly při vyšetření srdce zjištěny strukturální a funkční změny. Systémový tlak se mezi skupinami nelišil. Dále byly u obézních psů nalezeny poruchy metabolismu charakterizované zvýšením poměru inzulin-glukóza, dyslipidemií se zvýšenou koncentrací cholesterolu, triglyceridů a HDL a sníženou koncentrací adiponektinu. Současně bylo pozorováno zvýšení koncentrace interleukinu 8.*

 

TROPF, M., NELSON, O. L., LEE, P. M., WENG, H. Y. Cardiac and metabolic variables in obese dogs. J Vet Intern Med 2017;31:1000-1007.

 Z anglického originálu přeložila MVDr. Simona Kovaříková, Ph.D.    

Podrobnější informace najdete v srpnovém čísle časopisu Veterinářství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *