18.05.2007 | 08:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Srovnání diagnózy cytologického a histologického vyšetření u zvířat

K. JŮDOVÁ, F. ČADA, L. ŠEFLOVÁ, O. HUML
Analytické laboratoře Plzeň, a. s.
Veterinářství 2006;56:540-544

SOUHRN
Jůdová K., Čada F., Šeflová L., Huml O. Srovnání diagnózy cytologického a histologického vyšetření u zvířat. Veterinářství 2006;56:540-544.
Článek popisuje studii srovnávající diagnózy cytologického a histologického vyšetření u 277 vzorků ze zvířat. Cílem práce bylo zjistit přesnost cytologického vyšetření. Vzorky byly získávány v letech 2002 – 2005 převážně za pomoci Veterinární kliniky Vedilab, s. r. o., Plzeň. Vzorky na cytologické vyšetření byly odebírány převážně metodou FNAB z chirurgických bioptátů nebo z postmortálně získaných orgánů. Vzorky byly rozděleny do několika skupin: kůže, mízní uzliny, játra, slezina, dutina nosní/ústní, ostatní (materiál z jiných míst). Z celkového počtu 277 vzorků bylo histologicky diagnostikováno 214 nádorových procesů a z toho 194 se cytologicky shodovalo (90,65 %). Histologicky bylo určeno 45 nádorů benigních, z toho 26 (57,78 %) cytologicky a 169 maligních, z toho 152 (89,94 %) cytologicky. Celkem bylo histologicky určeno 33 vzorků jako zánětlivý proces, z toho 22 (66,67 %) i cytologicky. Celková senzitivita cytologického vyšetření byla 81,2 %. Výsledek nám potvrdil, že kvalitní odběr vzorku zvyšuje senzitivitu cytologického vyšetření. V nejasných případech cytologické diagnózy je nutno provést histologické vyšetření.

SUMMARY
Jůdová K., Čada F., Šeflová L., Huml O. The comparison of diagnosis of cytological and histopathological findings in animals. Veterinářství 2006;56:540-544.
This article describes the study, which compares cytological and histopathological examination of 277 samples from animals. The aim of this study was to find out the accuracy of the cytological examination. The samples were collected in the years 2002 – 2005 particularly with the help of Veterinary Clinic Vedilab Ltd., Pilsen. The samples for cytological examination were mostly taken by FNAB method from surgical biopsies or postmortal organs. These samples were divided into the following groups: skin, lymph nodes, liver, spleen, nasal/oral cavity and miscellaneous (material from other places). From the total number of 277 samples, 214 were histologically diagnosed as tumours and 194 correlated cytologically (90.65 %). Histologically 45 tumours were assessed as benign and cytologically corresponded 26 (57.78 %), 169 tumors were histologically malignant and 152 from them (89.94 %) were diagnosed cytologically. In total, 33 samples were histologically assessed as inflammatory process, 22 out of them (66.67 %) diagnosed cytologically. The whole sensitivity of cytological diagnosis was 81.2 %. The result confirmed that correctly performed sampling increase the sensitivity of the cytological examination. Histological diagnosis must be performed in cytologically unclear cases.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down