Srovnání endoskopických a ultrasonografických nálezů u psů a koček s histologicky potvrzenou neoplazií žaludku

Neoplazie žaludku nejsou u psů a koček běžné, představují méně než 1 % všech popisovaných nádorů. U psů se nejčastěji jedná o karcinomy, u koček o lymfomy. Dále můžeme zjišťovat leiomyomy, leiomyosarkomy, fibrosarkomy, extramedulární plasmocytomy, mastocytomy a gastrointestinální stromální tumory.

Sonografické vyšetření žaludku a střev se běžně provádí u psů i koček s klinickými příznaky postižení gastrointestinálního traktu. Infiltrativní onemocnění a obstruktivní léze jsou sonograficky běžně zjišťovány. Výhodou sonografického vyšetření žaludku je neinvazivní povaha vyšetření a možnost použití na nesedovaném nebo jen mírně sedovaném pacientovi. Současně mohou být vyšetřeny i další orgány, včetně regionálních mízních uzlin, jater, sleziny a tenkého střeva. Pod ultrasonografickou kontrolou může být provedena i tenkojehelná aspirace. Ultrasonografické vyšetření však může být limitováno přítomností plynu nebo potravy v žaludku.

Endoskopické vyšetření je v současnosti již rutinním postupem u psů i koček s postižením gastrointestinálního traktu. Mnohé problémy žaludku postihují sliznici, a tak jsou endoskopicky snadno zjistitelné; současně může být odebrán vzorek na histopatologické vyšetření. V případě tumorů žaludku je endoskopické vyšetření považováno za metodu volby při diagnostice. Nevýhodou je potřeba celkové anestezie a speciálního vybavení.

Cílem této studie bylo srovnání ultrasonografických a endoskopických nálezů u psů a koček s histologicky potvrzenou neoplazií žaludku a současně zjistit, zda další sonografické nálezy mohou zlepšit schopnost diagnostikovat nádor žaludku.

Do retrospektivní studie bylo zařazeno 17 psů a pět koček s neoplazií žaludku, u kterých bylo v rozmezí sedmi  dnů provedeno sonografické a endoskopické vyšetření. Z lékařských záznamů byly zjištěny klinické příznaky, výsledek histopatologického vyšetření vzorků získaného biopsií a způsob diagnózy (endoskopie, chirurgie, pitva). Současně byly hodnoceny výsledky ultrasonografického vyšetření (zjištění změněné stěny žaludku, lokalizace tumoru, sonografický vzhled, změny regionálních mízních uzlin, tenkého střeva, přítomnost nodulů v játrech nebo ve slezině a přítomnost volné tekutiny v dutině břišní).

Věk koček se pohyboval v rozmezí 9 – 15 let (medián 9 let), jednalo se o 3 kastrované kocoury a 2 kastrované kočky, tři domácí krátkosrsté, jednu domácí dlouhosrstou a jednu siamskou. Věk psů se pohyboval v rozmezí od 6 do 14 let (medián 9 let). V této skupině bylo osm kastrovaných psů, jeden nekastrovaný pes a osm kastrovaných fen. Nejpočetnějším plemenem byl čau-čau (3x), dále pak zlatý retrívr, australský ovčák a kříženci (všichni 2x). U pacientů byly zaznamenány tyto klinické příznaky (v pořadí dle četnosti): zvracení, hubnutí, průjem, inapetence a apatie.

U všech koček byl biopticky zjištěn lymfom. U 11 psů byl diagnostikován tumor epiteliálního původu (adenokarcinom, karcinom), u 5 psů byl diagnózou mezenchymální tumor (leiomyom, leiomyosarkom) a u jednoho psa byl zjištěn lymfom. Ve 13 případech (59 %) byla diagnóza zjištěna pomocí vyšetření bioptátu získaného endoskopicky, u 6 pacientů (27 %) byl vzorek získán během chirurgického zákroku a ve třech případech (14 %) byla definitivní diagnóza určena až při pitvě.

Ultrasonografické vyšetření odhalilo tumor žaludku v 11 případech (50 %). Z jedenácti identifikovaných tumorů se jednalo o 5x lymfom, 5x tumor epiteliálního původu a jeden tumor mezenchymálního původu. V případech identifikovaných tumorů byly zjištěny masy nebo zesílená stěna, 4 byly difúzně hypoechogenní, 3 smíšené echogenicity, 2 difuzně hyperechogenní a 2 smíšené echogenicity s hypoechogenním lemem. U 17 zvířat nebyly zjištěny změny na tenkém střevě, u 11 z nich ale bylo odhaleno zesílení stěny žaludku souhlasné s definitivní diagnózou tumoru žaludku. U 10 pacientů byla zjištěna regionální lymfadenopatie, u tří noduly ve slezině, u tří noduly v játrech a u dvou volná tekutina v dutině břišní. Žádný z těchto nálezů ale nebyl statisticky významný.

Endoskopické vyšetření identifikovalo 95 % tumorů (21/22). Endoskopie neodhalila jeden případ lymfomu. V deseti případech byla patrná masa nebo zesílení stěny žaludku, v 11 případech ulcerovaná masa nebo zesílení žaludeční stěny a v jednom případě byla stěna žaludku normální. Ulcerativní charakter lézí v žaludku neměl prediktivní charakter při určení typu tumoru.

Statisticky byla zjištěna velmi malá shoda v nálezech sonografického a endoskopického vyšetření. Sonografické vyšetření odhalilo 50 % tumorů a endoskopie 95 % tumorů žaludku. Lokalizace nádoru neovlivnila schopnost sonografie zjistit tumor, současně nebyl zjištěn vztah mezi lokalizací a typem tumoru.

Sonografické a endoskopické vyšetření jsou užitečnými nástroji při zjišťování neoplazií žaludku. Endoskopie je přesnější metodou, sonografie může zvýšit podezření na přítomnost tumorů žaludku. U pacientů s normálním vzhledem tenkého střeva bylo statisticky vyšší riziko neoplazie žaludku.*

 

MAROLF, A. J., BACHAND, A. M., SHARBER, J., TWEDT, D. C. Comparison of endoscopy and sonography findings in dogs and cats with histologically confirmed gastric neoplasia. J Small Anim Pract 2015;56:339-344.

 Z anglického originálu přeložila MVDr. Simona Králová-Kovaříková

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *