26.10.2020 | 09:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Srovnání různých metod měření hustoty moči psů a koček

Kovaříková S., Lueerssen, F., Maršálek, P. Srovnání různých metod měření hustoty moči psů a koček. Comparison of various methods of urine specific gravity assessment in dogs and cats. Veterinární klinika 2020;17(5):189-194.

SOUHRN

K měření hustoty moči jsou k dispozici různé metody s rozdílnou spolehlivostí. Cílem této práce bylo srovnání výsledků získaných pomocí diagnostického proužku DekaPHANu a analyzátoru PocketChemu s výsledky z refraktometru. Do studie bylo zařazeno celkem 107 vzorků moči psů a 42 vzorků moči koček. U všech vzorků byla změřena hustota zmíněnými metodami. U psů byla zjištěna pozitivní korelace mezi výsledky z refraktometru, DekaPHANu a PocketChemu, nicméně obě metody využívající diagnostické proužky vykazovaly ve srovnání s refraktometrem velké množství hrubých nepřesností (71,0 % u DekaPHANu a 61,7 % u PocketChemu). Výsledky měření hustoty u koček nekorelovaly, podíl hrubých nepřesností byl v případě DekaPHANu 92,9 % a 71,4 % v případě PocketChemu. Z výsledků hodnocení statistickými metodami Passing-Bablok a Bland-Altman lze konstatovat, že stanovení specifické hustoty moči pomocí testů DekaPHAN a PocketChem nedává srovnatelné výsledky s metodou stanovení refraktometrem. Diagnostické proužky DekaPHAN a analyzátor PocketChem se tak nedají doporučit pro měření hustoty moči psů a koček v klinické praxi.*

SUMMARY

Various methods for urine specific gravity assessment with different reliability are available. The aim of this study was to compare results from DekaPHAN dipstick and analyzer PocketChem with the results from refractometer. In total, 107 canine and 42 feline urine samples were assessed. In all samples, urine specific gravity was measured with all methods mentioned above. In dogs, positive correlation was found between results of refractometer, dipstick DekaPHAN and analyzer PocketChem, respectively. Nevertheless, both dipstick methods showed high numbers of inaccuracies greater than 0,010 (71.0% in DekaPHAN; 61.7% in PocketChem). In cats, there was no correlation between the results of specific gravity obtained by various methods. Majority of results differed by more than 0,010 (92.9% in DekaPHAN and 71.4% in PocketChem). Based on statistical analysis using Passing-Bablok a Bland-Altman methods, results obtained by DekaPHAN dipsticks and analyzer PocketChem are not comparable to results of refractometer. DekaPHAN dipsticks and analyzer PocketChem are thus not suitable for measurement of urine specific gravity in dogs and cats.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down