Srovnání účinnosti kombinace fipronil/(S)-methopren s kombinací permethrin/imidacloprid proti Dermacentor reticulatus při použití topické aplikace u psů

Předložená studie srovnává účinnost dvou široce rozšířených veterinárních topických přípravků pro ochranu psů proti klíšťatům: kombinovaných produktů fipronil/(S)-methopren a imidacloprid/permethrin. Účinnost byla sledována při infestaci klíšťaty druhu Dermacentor reticulatus, tedy druhem, který na evropském kontinentu běžně napadá psy a je primárním vektorem krevního parazita Babesia canis v této geografické oblasti. Prokázaný interval mezi uchycením klíštěte a přenosem B. canis je 2 – 3 dny.
Vzhledem k tomu, že aplikační formy spot-on topických insekticidů a/nebo akaricidů poskytují nejspolehlivější způsob ochrany před ektoparazity, byly ke sledované studii zvoleny výše jmenované kombinace, tedy fipronil/(S)-methopren (fipronil 10% w/v + (S)-methopren 9% w/v; Frontline Combo Spot on Dog /Evropa/ nebo Frontline Plus /USA/, Merial) a imidacloprid/permethrin (imidacloprid 8,8% w/v + permethrin 44% w/v; Advantix /Evropa; Bayer AG/ nebo K9 Advantix /USA; Bayer Animal Health/).
Fipronil vykazuje širokospektrální aktivitu jak proti hmyzu (včetně blech a všenek), tak proti roztočům (včetně klíšťat). Formulace obsahující (S)-methopren, účinný růstový regulátor hmyzu (IGR), je schopna zvýšit aktivitu proti vývojovým stadiím blech.
Imidacloprid je účinný insekticid bez deklarované účinnosti proti roztočům; z toho důvodu byl vyvinut kombinovaný produkt obsahující navíc permethrin z důvodu rozšíření účinnosti také na klíšťata. Tato studie se zaměřila na srovnání účinnosti obou jmenovaných kombinací proti D. reticulatus.
Použito bylo 18 zdravých psů plemene beagle obou pohlaví (9 + 9), rozdělených do tří skupin po šesti zvířatech, chovaných a ošetřovaných v souladu s doporučeními IACUC (Institutional Animal Care and Use Committee). Použitá dospělá klíšťata D. reticulatus byla dodána z Charles River Laboratories Biolabs Europe (Irsko).
Skupina 1 sloužila jako neléčená kontrola. Psi ve skupině 2 byli ošetřeni odpovídající pipetou fipronilu 10% + (S)-methoprenu 9% w/v jedenkrát v den 0. Psi ve skupině 3 byli ošetřeni imidaclopridem 8,8% + permethrinem 44% w/v jedenkrát v den 0. Každý pes byl infestován 50 nenapitými dospělými klíšťaty D. reticulatus (50 % samci, 50 % samice), umístěnými na laterální stranu trupu testovaných zvířat (k zabránění přímého kontaktu s místem aplikace přípravku), a to ve dnech 1, 7, 14, 21, 28, 35 a 42. Klíšťata byla spočítána a odstraněna v souladu se standardními postupy 48 hodin po každé infestaci.
Všichni psi v kontrolní skupině měli uchycená klíšťata při všech odečtech 48 hodin po každé infestaci. Ve skupině imidacloprid/permethrin byla v den 3 (48 hodin po první infestaci) u čtyř z šesti psů zjištěna uchycená živá klíšťata a při všech následujících odečtech byla zaznamenána vždy u šesti ze šesti psů uchycená živá klíšťata. U psů léčených fipronilem/(S)-methoprenem nebyla zjištěna přisátá klíšťata při žádném z odečtů až do dne 44, kdy měli čtyři ze šesti psů přichycená živá klíšťata.
Účinnost po 48hodinovém působení kombinace fipronil/(S)-methopren byla 100% po všech provedených infestacích až do dne 37, s poklesem na 95,3 % v den 44.
Účinnost po 48hodinovém působení kombinace imidacloprid/permethrin dosahovala vrcholu 86,46 % v den 9, poklesla na 73,37 % po třetím týdnu a na 63,53 % na konci studie (den 44).
Signifikantně (P
Studie záměrně zohlednila zdokumentovanou skutečnost, že přestup Babesia canis do hostitele se uskutečňuje za 2 – 3 dny po přisátí klíštěte. Proto jsou hodnocené parametry účinnosti v souladu s touto skutečností a hodnotí redukci parazitujících klíšťat 48 hodin po opakovaně prováděných infestacích. Vzhledem k tomu, že všechna klíšťata byla usmrcena do 48 hodin v průběhu celé délky aplikačního (léčebného) intervalu (jeden měsíc) a déle při použití fipronilu/(S)-methoprenu, je možné považovat tuto kombinaci za hodnotnou komponentu programu řešícího komplexní ochranu proti klíšťatům. Méně účinná ochrana před D. reticulatus prostřednictvím kombinovaného přípravku obsahujícího imidacloprid/permethrin, demonstrovaná v této studii, vede k úvaze o nezbytnosti připojení další agresivnější přídavné terapie pro zajištění účinné ochrany, bude-li tento přípravek proti klíšťatům použit.
Kombinace imidacloprid/permethrin pro použití u psů má oficiální evropskou registraci tři týdny účinnosti proti D. reticulatus, zatímco kombinace fipronil/(S)-methopren má proklamovanou délku účinnosti do čtyř týdnů. Předložená studie potvrzuje, že kombinace fipronil/(S)-methopren působí déle a má signifikantně vyšší (p≤ 0,05) smrtící efekt vůči tomuto druhu klíštěte.

V. Doyle, BA (Mod), PhD
F. Beugnet, DVM, MSc, Phd
D. Carithers, DVM

Překlad: MVDr. Michal Gojda

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *