09.01.2019 | 08:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Stabilita glukózy v odebrané krvi u přežvýkavců

Filípek J., Kadek R., Illek J. Stabilita glukosy v odebrané krvi u přežvýkavců. Stability of glucose in blood collected from ruminants. Veterinářství 2019;69(1):50-53.

SOUHRN
I v odebrané krvi  nadále probíhá glykolýza, což  koncentraci  glukózy významně snižuje. Je třeba co nejrychleji oddělit plazmu od erytrocytů, což ve veterinární medicíně, kde se odběry  často provádí v terénu, není možné. V těchto případech  je třeba krev odebrat do  účinného konzervačního prostředku. Dlouhodobě používaný fluorid sodný není účinným inhibitorem glykolýzy, neboť  jeho vliv se projevuje až zhruba po 2 hod.  a do té doby  k poklesu glukózy dochází. U skotu činil tento pokles v průměru 5 %, u koz 4,3 %  a u ovcí o 6,5 %.  Byl testován  přídavek citrátového pufru  k fluoridu - posunem pH do kyselejší oblasti dochází k inhibici dalších  enzymů  a tím prakticky ke kompletnímu zablokování  glykolýzy. Kombinace fluoridu a citrátového pufru  se doporučuje již řadu let v humánní medicíně a prokázalo se, že i ve veterinární medicíně u hospodářských zvířat má jeho použití své opodstatnění.

SUMMARY
Glycolysis continues in the collected blood, which significantly reduces the glucose concentration. Plasma should be separated from erythrocytes as quickly as possible, which is not always possible in veterinary medicine, where sampling often takes place in the field. In such cases, the blood must be collected into an effective preservative. Long-term used sodium fluoride is not an effective inhibitor of glycolysis, because its effect is manifested within to approximately 2 hours and until then the glucose level is decreasing. In cattle, this decrease was 5%, in goats 4.3% and in sheep by 6.5% on average. The addition of citrate buffer to fluoride has been tested - inhibition of other enzymes  and virtually complete blockade of glycolysis is achieved by shifting the pH to a more acidic region. The combination of fluoride and citrate buffer has been recommended for many years in human medicine, and it has been shown that its use is well founded even in veterinary medicine in livestock.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down